Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần P

Tên thân nhân Tên người xin
GIUSE NGUYỄN NGỌC PHƯỚC HTDC
Phero Trần Công Phi HTDC
GIUSE NGUYỄN NGỌC PHƯỚC CĐLTXC
Giuse Nguyễn Ngọc Phước Pet Trần Quang Vinh
Giuse Nguyễn Ngọc Phước HTDC
Giuse Nguyễn Ngọc Phước Phero Giuse Trần Phi Vũ
Giêronimô Nguyễn Đinh Thiên Phúc Nguyễn Đình Tam
Terexa Terexa Phuc Do Thi Thu Hao
Phero Bui Phuongphi Peter Bui Mongtien Angela
gioan B Le Gia Phuc Maria Bui Thi Cuc
Thầy Phó Tế GIUSE NGUYỄN NGỌC PHƯỚC Phero Trần Quang Vinh
Phao Lô Nguyễn Hoàng Phúc MicaE Nguyễn Đức Hòa
PETER TRAN PETER TRAN PHONG
Vivian Phan Me
Giuse Phan Hồng Phương Joseph Phan
Micae Phạm Hồng Phúc Maria Trần Thị Hồng Phương
LM Phaolo Hồ Quang Phúc Phero Trần Quang Vinh
PHANXICO MARIA NGUYỄN VĂN PHI GĐTHĐC
Thầy phó tế Giuse Nguyễn Ngọc Phước Phero Trần Quang Vinh
giuse nguyen gia phuc nguyen huy binh
Linh Mục Giuse Nguyễn Ngọc Phước Phero Trần Quang Vinh
giuse giuse nguyen gia phuc philipphe nguyen huy binh
Macta Hoang Thi Phuong Maria Thu Dong
Thomas Vũ Trường Phong Teerresa Nguyễn Thj nhiễu
PHERO NGUYỄN NGỌC PHI GIUSE NGUYỄN NGỌC PHƯỚC
Micae Pham Hong Phuc Maria Tran Thi Hong Phuong
Maria Tran thi Hong Phuong Micae Pham Hong phuc
Phanxico Nguyễn Công Phi Nguyễn Công Thức
Giuse Trần Minh Phi Maria Bùi Thị Hàn Ni
thầy giu se vũ công phường ma ri a đỗ thanh sáu
Dominico Ho thanh paul maria
ANTON NGO TAN PHI RAPHAEL TRAN DUONG TUYEN
LM Andre Phạm Quang Phong Phero Trần Quang Vinh
Linh Mục Giuse Nguyễn Ngọc Phi [ Quản xứ An Hòa , GP Đà Nẵng , VN ] Lucia LÊ THỊ HƯỜNG
Linh Mục ANDRE PHẠM QUANG PHONG Teresa Nguyễn Thị Thanh Thúy [ GX Ngọc Quang - GP Đà Nẵng = VN ]
Phero Nguyen Patrick Huu Quyen Ngo
Maria Trần Thị Hồng Phương Trần Thị Hồng Phương
Gioan Võ Văn Pháp Cecilia Vũ Thanh Hằng
Phero Tran Pete Nga Tran
Phero Tran Penn Nga Tran
LM PHERO Nguyễn Ngọc Phi Mattha Trần Thị THÚY VÂN
Lucia Cecilia Trần Thị Kim PHƯỢNG Phero Trần Vinh
Hieronimo-Gieronimo Luong Duc Hong Phuc Maria Luong Thi Bich
Toma Nguyen Tri Phuong Maria Luong Thi Bich
Giuse Nguyen Van Phuong Maria Thu Hang Nguyen
LM Anton Nguyễn Tri Pháp [ Đà Nẵng , quản xứ Hoằng Phước gp ĐN , VN ] Phero Phạm Quang ÂN
Anre (linh Muc) Huynh huu Phuoc Diem son
maria me phuong giuse pham phi long
Thầy Jos Trần Văn Phú Têresa
Giuse Tran Duy Phuong Ngo Van Anh