Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hành Trình 40 Ngày Mùa Chay

 

HÀNH TRÌNH 40 NGÀY MÙA CHAY

 

Các tài liệu giúp quí vị sống hành trình 40 ngày Mùa Chay kết hợp mật thiết với Chúa hơn. Xin giúp phổ biến bằng cách gởi email hay in các tài liệu lày ra phát cho người thân và bạn bè. Cám ơn.

 

1- 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊSU

theo phim Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu (the Passion of Christ) rất hay, cảm động và ý nghĩa để suy niệm về tình yêu bao la của Thiên Chúa mà bạn không thể không xem qua và suy niệm, nhất là trong Mùa Chay.

 

Xem Phần 1: Lời mở đầu, Nhạc Via Dolorosa (đường thương khó), Chặng thứ 1-3.

Xem Phần 2: Chặng thứ 4-10.

Xem Phần 3: Chặng thứ 11-14, bài hát Lòng Thương Xót Chúa

 

2- Sách các chặng Đàng Thánh Giá: gồm nhiều chặng Đàng Thánh Giá Chúa Giêsu khác nhau để cầu nguyện và suy niệm.

Download sách dạng Word .doc

Download sách dạng Acrobat pdf . Sách các cặng Đàng Thánh Giá Chúa Giêsu đã layout sẵn để in ra 2 mặt xếp đôi lại thành quyển sách nhỏ.

 

3- Sách Lời Chúa Hôm Nay Mùa Chay Năm B: gồm các bài đọc trong các thánh lễ suốt 40 ngày Mùa Chay năm B, ngoại trừ các lễ trọng tùy theo năm.

Download sách dạng Word .doc

Download sách dạng Acrobat pdf. Sách đã layout sẵn để in ra 2 mặt xếp đôi lại thành quyển sách nhỏ.

 

Sách Lời Chúa Hôm Nay Mùa Chay Năm C: gồm các bài đọc trong các thánh lễ suốt 40 ngày Mùa Chay năm B, ngoại trừ các lễ trọng tùy theo năm.

- Download sách dạng Word .doc

- Download sách dạng Acrobat pdf. Sách đã layout sẵn để in ra 2 mặt xếp đôi lại thành quyển sách nhỏ.

 

4- Sách Suy Niệm Mùa Chay: gồm các bài suy niệm suốt 40 ngày Mùa Chay của Cát Minh thực hiện cho thanhlinh.net.

Download sách dạng Word .doc

Download sách dạng Acrobat pdf . Sách đã layout sẵn để in ra 2 mặt xếp đôi lại thành quyển sách nhỏ.

 

5- Sách Chúa ơi, xin dạy chúng con cầu  nguyện rất hay:

Bấm vào xem và download

 

6- Sách 24 giờ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu: Suy niệm của bà Luisa Piccarretta.

Download sách dạng Word .doc

Download sách dạng Acrobat pdf . Sách đã layout sẵn để in ra 2 mặt xếp đôi lại thành quyển sách nhỏ.

 

7- Bộ Lộc Thánh (Lời Chúa) cho các dịp tĩnh tâm Mùa Chay: Những câu Thánh Kinh chọn lọc để phát ra cho mọi người sống vào cầu nguyện trong Mùa Chay.

Downaload bộ Lộc Thánh 9: hai ngôn ngữ Việt_Anh   (pdf file)

 

8- Các mẫu Chầu Thánh Thể: gồm nhiều mẫu Chầu Thánh Thể khác nhau và các bài hát.

- Download sách dạng Word .doc

- Download sách dạng Acrobat pdf . Sách đã layout sẵn để in ra 2 mặt xếp đôi lại thành quyển sách nhỏ.

 

9- Cuộc thương khó của Chúa Giêsu MP3
Nữ tu Anne Catherine Emmerich

Nữ tu Anne Catherine Emmerich được Thiên Chúa mạc khải rằng Ngài ban cho bà các ơn lạ được nhìn thấy quá khứ, hiện tại và tương lai  bằng các thị kiến, và đó là một hồng ân cao quý nhất mà chưa ai được lãnh nhận trong lịch sử nhân loại.  Bấm vào nghe MP3

 

10- Bảy Lời cuối của Chúa Giêsu Kitô MP3

GM Fulton Sheen. Bấm vào nghe MP3

 

11- Những nhân vật trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu MP3

GM Fulton Sheen. Bấm vào nghe MP3

 

12- 14 Chặng Đàng Thánh Giá Chúa Giêsu MP3

do các Sơ dòng Mến Thánh Giá thực hiện. Bấm vào nghe MP3

 

13- Quyển Sách bìa đen Suy Niệm Mùa Chay

Sách nhỏ của Giáo Phận Saginaw Michigan, gồm các bài suy niệm và học hỏi cho suốt 40 ngày Mùa Chay

- Download sách dạng Word .doc

- Download sách dạng Acrobat pdf .

 

14- Phim Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu (Youtube)

- Xem Phần 1

- Xem Phần 2

 

15- Lá thư tình yêu của Chúa Giêsu gởi bạn: Những trích đoạn Thánh Kinh được sắp xếp lại thành lá thơ thật cảm động và ý nghĩa. Bấm vào xem.

 

16- 40 bài suy niệm Mùa Chay từ Word Among Us: do Đặng Minh An dịch

Download sách dạng: Word  hay Pdf. Dạng pdf đã layout sẵn để in ra 2 mặt, xếp đôi lại thành quyển sách nhỏ.

Bấm vào xem trên trang web

 

Xin Chúa chúc lành cho Quý vị một Mùa Chay tràn đầy hồng ân.