Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần O

Tên thân nhân Tên người xin
sơ Têresa Trần Thị Kim Oanh Maria Lê Phương Hoa
Christian Angelo O.UMBARING, OAD Pet R. Batoto, OAD Quang
Maria nguyen thi oanh nguyen van binh
Phanxico Phí Hùng Oánh Cecilia Phí Thị Huyền Phi
ANE Hà Thị Oanh Oanh Philipphe Hà văn Huyến
Giuse Trịnh Công Ôn Lucia Trịnh Công Ưng
Matta Nguyễn Thị Thúy Oanh Giacôbê Ngyễn Thanh Bình
phao lo nguyễn thanh oai nguyễn thanh oai