Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần N

Tên thân nhân Tên người xin
Giuse Nguyễn Phốt Nhưt HTDC
Anna Maria Maryann Nguyen Cha Giu Se Hậu Phạm
GIUSE NGUYỄN NHẬT NAM PHERO NGUYỄN THANH HIỆP
PHÊRO NGUYỄN MINH NHẬT TERESA NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG
Martino Nguyễn Phúc Nguyên Monica Trần Vũ Hoài Thụy Phượng Uyên
Maria Lê Thị Thanh Thúy Nga Maria Lê Phương Hoa
MICAE Nguyễn Thành Nhân Nguyễn Thành Nhân
Maria Nguyen Thi Ngoan Phero Trinh Quoc Thao
Tô Ma Nguyễn Quí Nam Nguyễn Văn Có
Benado Hồ Tuấn Nguyên Benado Hồ Anh Dũng
MARIA ĐỖ THỊ NHIỆM GĐTHĐC
ANNA MARIA NGUYỄN THỊ NỞ GĐTHĐC
CECILIA MARIA NINH THỊ NGỌ GĐTHĐC
MARIA NGÔ THỊ NHUNG GĐTHĐC
MARIA VŨ THỊ NHIỆM GĐTHĐC
MARIA NGUYỄN THỊ NHỰ GĐTHĐC
PHAOLÔ MARIA LÊ VĂN NGHĨA GĐTHĐC
ANNA MARIA NGUYỄN THỊ NGA GĐTHĐC
MARIA NGUYỄN THỊ NGỌC GĐTHĐC
MARIA NGUYỄN THỊ NGUYỆT GĐTHĐC
Thầy Giuse Nguyễn Phốt Nhựt Phero Trần Quang Vinh
Linh Mục Phanxico Lê Đông Nhật Phero Trần Quang Vinh
Thầy Phó Tế Phaxico Xavie Lê Đông Nhật Pet Trình Vân
macta tạ yến nhi anton Tạ Quang Trung
Gioan Baotixita Nguyễn Hồ Nhật Nguyễn Hồ Nhật
Sr Têrêsa Nguyễn Thị Thanh Nga Maria Phạm Thị Thu Đông
Sr Têrêsa Võ Thị Nga Maria Phạm Thị Thu Đông
Anna Bùi Thị Nhung Bùi Thị Nhung
Gioan Baotixita williams Nguyen Isave nguyen
Therese Joana Hoàng Thị Kim Ngân Teresa
Soor.Ma Ri A Le Thi NGAT MTGTH.hien dang phuc vu tai giao xu ba lang .giao phan thanh hoa . chau cung chi huong
Giu se Nguyễn Văn Nhân I sa ve Thanh
LM.phê rô trần văn Nam.hiện đang phục vụ tại giáo xứ bạch câu.gp thanh hoá tê rê xa
PHE RO LM TRAN VAN NAM THEREXA
Phanxico Xavie Trung Nguyên JB Tường Minh
GIOAN B LE BAO NGUYEN MARIA BUI THI CUC
I sa ve Huỳnh Thị Thu Nguyệt Matta Phạm Quỳnh Nhi I sa ve Huỳnh Thị Thu Nguyệt
Anna Hoàng Thị Ngọc Hoàng Thanh Mai
Phanxico Xavie Chu Gia Nghĩa Giuse Lý Đại Dương
gioan ĐINH MINH NGHĨA Đinh Minh Nghia Đinh Minh Nghia
Teresa Hài Đồng Giêsu T.Q.NguyenNga. M.Teresa HDG Trần thị Mùi.LP
MARIA NGUYÊN
Phêrô Nguyễn Trọng Nhật Phêrô Nguyễn Trọng Nhật
LM Giuse Nguyễn Kim Nhật LM Phanxico Assisi Lưu Văn Hoàng [ hiện nay đang Du Học ở Philippin ]
LM ANTON TRƯƠNG GIA NINH PHERO TRẦN LÊ VI
PHERO TRẦN NGỌC [ Texas , Hoa Kỳ gốc gx Thanh Đức , gp Đà Nẵng ] Teresa Trần Thị Hằng Nga
Phê Rô Trần Văn Nam Phê Rô Trần Văn Nam
Maria Nga Vu MariaThyY
Guise Nguyễn Đức Phương Nam Nguyễn Tiến Đạt
matta Le Thị Nga trần chung