Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần M

Tên thân nhân Tên người xin
Ambrosio Nguyễn Quang Minh HTDC
AmBroosio Nguyễn Quang Minh Phero Trần Công Phi
Antôn Nguyễn Văn Mỹ Nguyễn Văn Mỹ
Thầy Ambrosio Nguyễn Quang Minh LTXC
LM Gioan Baotixita Châu Ngọc Minh Phero Trần Quang Vinh
MARIA TRẦN THỊ MẠCH GĐTHĐC
MARIA NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI GĐTHĐC
MARIA NGUYỄN THỊ MAI GĐTHĐC
ĐAMINH MARIA NGUYỄN VĂN MIỀN GĐTHĐC
ANNA MARIA NGUYỄN THỊ MINH GĐTHĐC
maria võ thị ngọc mai anna ngô ngọc trúc
PHE RO Van Huu Mai , thua tac Vien PHE RO TRAN QUANG VINH
GiuSe LM NGUYEN V MINH Anna Maria Nguyen
các chi em .Ma Ria lop kinh mung 20 17 tháng 07.2012 chị cả của lớp
John John Võ Ân Minh Nguyễn Bích Hà
PHAM THÙY PHI YEN MARIA Gioan Baotixita PHẠM THÙY PHI HÙNG
Vixente Đinh Đức Mạnh Maria Nguyễn Thị Kim Nguyệt
Maria Bui pham Thanh Mai Agnes Pham thi Hoa
Phê Rô Hoàng Thanh Mai Phê rô Hoàng Thanh Mai
Vixente Đinh Đức Mạnh Maria Nuyễn Kim Nguyệt
Theresa Luong Duy Kieu Mai An Danh
MARIA MARIA MARIA HUYNH
Giuse Tạ Trần Quang Minh Trương Thị Thanh Thúy
Joseph Phạm Ngọc Anh Minh Catarina Hà Nguyễn Kỳ Vương
LM Gioan Baotixita Châu Ngọc MINH [ NS 17.01.1969 - LM 23.06.2006] LM Quản xứ Vĩnh Điện ,Gp Đà Nẵng Phero TRẦN VINH
Phanxico Savier Hoang Dinh Mai Maria Le Thanh
joseph phạm ngọc anh minh teresa nguyễn thị minh tâm
Lm Macello Đoàn MINH LM Giuse Bùi văn Đồng [ du hoc USA ] lm của gp Đà Nẵng
ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh MẪN Lm Giuse Lê Quang Uy
LM Giuse Huỳnh Công Duy MINH Anna Võ Thị Hải Nam
LM Gioan Baotixita Châu Ngọc Minh Lucia Lê thị Hường
PHERO TRAN-VAN-MINH MARIA TRAN-THI-HUYNH
Sr.Vincent Lim Sun Me Mary Dang
Sr Maria Mary Dang
phe ro ngo sy minh mariaphaolo ngo xuan sang
Joseph Pham Ngoc Anh Minh Anh Minh
Philiphe Nguyễn Phi Tiên Mỹ Minh Giuse Trần văn Việt
Pet Từ Mẫn Pet Trình Vân
MARIA VU THI KIM MY ANNA NGUYEN THI THIEM
Phero NGUYỄN VĂN MINH Phanxico Phạm Minh Khôi
Giuse Nguyễn Văn Minh Têrêsa Hồng Hải