Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần L

Tên thân nhân Tên người xin
PHÊ RÔ NGUYỄN ĐỨC LONG PHÊ RÔ NGUYỄN VĂN TĨNH
LM Dominico Đặng Bá LINH [ NQ Quảng Bình Chánh xứ Gx Chính Trạch , Gp ĐNẵng VN ] LM Phero Nguyễn Ngọc Phi , gx Phước Tường , gp ĐNẵng VN
LM Gioan Baotixita Phan Đình LƯỢNG Lm Giuse Lê Công Đức
LINH MỤC SIMON Đinh Hưng Lợi [ GP Đà Nẵng , VN ] Anna Trần Thị Quỳnh Lan
Linh Mục Emmanuel Nguyễn Tấn LỤC Phero Trần Văn Trang
Linh Mục GIUSE VŨ PHAN LONG PHE RO Trần Quang Vinh
anna nguyen thi lan nguyen thi lan
Jos Di Thanh Lương bé nhỏ
bác Giacobe Mai Năm Phạm Văn Liễn cháu Hường
Giuse Hoàng Thái Lân Phêrô Mai Văn Trung
Giuse Hoàng Thái Lân Phêrô Mai Văn Trung
têrêsa Phạm Thị Phương Loan Nguyễn Châu Sinh
Giuse Nguyễn Quang Lợi Teresa - Anphongso Nguyễn Thị Tĩnh
Ma-ri-a Vụ Thị Diệu Linh Vũ Thị Diệu Linh
Phaolo Nguyễn văn Lộc Trần dương Luật
LM Giuse Hoàng Quốc Duy Linh Giuse Huỳnh công Duy Minh
ANTON Dinh Van Long Toma Pham Phu Cuong
DOMINICO DANG BA LINH Anna Vo thi HAI NAM
PHILIPPHE Truong van LONG Giuse Dinh hoang Long
LINH MỤC ANPHONG Nguyễn Hữu Long , PSS PHERO Trần Quang Vinh và Lucia Lê thị Hường
LINH MỤC Simon Đinh Hưng Lợi Lucia Lê thị Hường
LINH MỤC GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN DUY LƯỢNG PHERO TRẦN QUANG VINH
Linh Mục Giuse Ngô Tấn Lực , CSsR Mattheo Trần Lê Quang Vĩnh
LM Philipphe Trương Văn Long Mattheo Trần Lê Quang Vĩnh
LM Emmanuel Nguyễn Tấn LỤC LUCIA LÊ THỊ HƯỜNG
da minh vu van lam vu van lam