Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần K

Tên thân nhân Tên người xin
Phero NGUYỄN QUÝ KHÔI HTDC
Phero Phạm Gia Khang Phero Nguyễn Vĩnh Thiện
Gioan Nguyễn Hoàng Khang Phaolo Trần Quốc Việt
Giuse Nguyễn Hoàng Khang Phaolo Trần Quốc Việt
Cha Stephano Phạm Đức Khởi CĐLTXC
Thầy Phero Nguyễn Quý Khôi CĐLTXC
Benado Hồ Tuấn Khanh Benado Hồ Anh Dũng
TÊRÊSA TRẦN THỊ KÍNH GĐTHĐC
MARIA NGUYỄN THỊ KIM GĐTHĐC
ĐAMINH MARIA ĐỖ TRỌNG KHIÊM GĐTHĐC
AUGUSTINO TẠ TRUNG KIÊN AN TON TẠ QUANG TRUNG
HILARIO LM NGUYEN HAI KHANH Maryann Nguyen
Peter LM Nguyen Anh Kiet Anna Maria
thây pho tê gio an ngô văn khuê lam muc vu giao sư tru mât ma ri a sau giao sư sơn tây
giuse nguyễn thanh kiệt nguyễn thanh kiệt
Theresa Hài Đồng Giesu Trần Phi Khanh Trần Phi Khanh
ANRE MARIA ĐINH KHƯƠNG KHUYẾN TERESA nguyễn thị thu trang
Martin Mai Duy Khang Anna Tran Thi Mai Lan
AnTon Đặng Đình Khôi Maria Nguyễn thu Huyền
Micae Dương Văn Kim Dương Thị Hoài Thương
ambrosio Maria Nguyen Nang Nguyen Khoi Nguyen Nguyet Thuy
LM GIUSE Phạm Đức Khởi [ USA ] Phero Phạm Quang Ân
Giuse Nguyen dinh Khang Le thi Hanh
Giuse Tran dang Khoi Maria Le Thi Hanh
Giuse Bui Khoa Bui khoa
GIUSE DO KEVIN BUI THI TUYET
Giuse Lưu Trung Kiên Giuse Lưu Trung Kiên
LM Giuse Nguyễn Thành Kính Nguyễn Thị Đăng Ẩn
Đức Giám Mục Phero Nguyễn Văn KHẢM LM Phanxico Xavie Đặng Đình Canh
Cecilia Lucia Đổ Thị Uyên KIM KHÁNH Phaolo Tịnh Đổ Trọng Bằng
Giuse Nguyễn Quốc Khánh Phanxicoxavie Trần Anh Tú
Vinhson Tran van Khoa tran van khoa
Đaminh Trần văn khay Trần văn khay
LM Giuse Nguyễn Văn KHANG [ chính tòa Đà Nẵng quản xứ Thạch Nham gp Đà Nẵng Mattheo Trần Lê Quang Vĩnh [ gx Thanh Đức gp Đà Nẵng ]
THẦY Phero Nguyễn Duy Khiêm Phero Trần Quang Vinh
Anna Nguyễn thị Khiêm Phero Lê Tình
GIOAN PHẠM ANH DŨNG GIUSE PHẠM QUANG HUY
PHAOLO PHẠM NGỌC KHÔI PHERO TRẦN VINH
Micae Nguyen Dang Khoa Mary Dang
Giuse Nguyễn Thanh Kính Nguyễn Thị Đăng Ẩn
vincente Phạm Đăng Khôi phero: Phạm Văn Thanh, terexa: Phạm Thi Thanh Thuy
Giuse Phan Hữu Khải Phan Hữu Khải
Lm Phero Đỗ Trọng Khải Teresa Thanh Huong
Theresa Hài Đồng Giesu Trần Phi Khanh Marie Fiat Nguyễn Thị Tường Vy
Phero Trịnh Văn Anh Khoa Trịnh Văn Anh Khoa
Linh Mục Giuse Kim Nhật Khánh Giuse Nguyễn Thành Sơn
GioaKim Kim Nhật Khánh Philipphe Đồng ngọc Thạch
Giuse Hồng Nhân Khanh Pet Vũ Lê Hoàng
Linh Muc Gioan Baotixita Vo Quang Khai Phaolo Ho Quang Phuc
LINH MỤC GIUSE Nguyễn Kinh Phero Trần Quang Vinh