Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần I

Tên thân nhân Tên người xin
Lucia Trần Thị Vân IÊNG Philipphe Đặng Quốc Việt
Gianxinta Nguyễn Công IN Maria Tôn Nữ Minh Hồng