Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần H

Tên thân nhân Tên người xin
Giuse Giang Trạch Hoàng Hoàng Nhất Nhì
Phanxico xavie Đào Hưng Đào Hoàng Hà Vang
Maria Luong Thi Hoai Luong Hoai
vinh son nguyen huy nguyen huy
Giuse Hoang Minh Nhat Giuse Nguyen Thanh TUNG
Vincenter Ta Manh Hung Phaolo Hong Ngoc Dinh
Phero Nguyen Patrick Huu LeQuyen Ngo
Linh Muc PHERO NGUYEN HUNG Gioakim LE QUANG PHUONG
GIUSE TRAN HUY HOANG TRAN HUY HOANG
Lucia gianxinta Phan Hồng Hà Huệ Phero Văn Vĩnh Vang
SOUER MARIA NGUYỄN THỊ HƯƠNG LUCIA LÊ THỊ HƯỜNG
LM Phanxico Assisi Lưu văn Hoàng Phero Trần Quang Vinh
Linh Mục PHANXICO XAVIE Nguyễn Thanh HOÀI , SJ Phero Trần Quang Vinh và Lucia Lê thị Hường
LINH MỤC PHERO LÊ HƯNG Teresa Trần thị Hằng Nga
Giuse Nguyen Duy Hoang Maria Nguyen Doan Kim Trang
Linh Muc Gioan Nguyen van HOANG Phero Tran van Trang
LM PHERO TRẦN NGỌC HOÀNG Phero TRAN QUANG VINH
LINH MỤC PHERO LÊ NHƯ HẢO PHERO TRẦN QUANG VINH