Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần H

Tên thân nhân Tên người xin
Phêrô Bùi Thanh Huy Phêrô Bùi Văn Lâm
vinh sơn nguyễn quang huy vinh sơn nguyễn văn bính
Maria Luong Thi Hoa Maria Luong Thi Bich
Maria Luong Thi Hong Maria Luong Thi Bich
PHÊRÔ Trần Quốc Hùng TÉRÉSA KimTrinh
Anna Nguyen Thu Hong Maria Thu Hang Nguyen
anna chu thị hạnh chu thị hạnh
Têrêsa Nhữ Thị Hạnh Nhóm Simon Hòa Hiền Gx.Tân Lạc
Maria Nguyễn Thị Thanh Huyền Nhóm Simon Hòa Hiền Gx.Tân Lạc
Rosa Vu Thi Hang Nhom Simon Hoa Hien Gx.Tan Lac
tê rê sa nguyễn trầm hương trầm hương
Anna Nguyễn Thị Hiển Theresa Nguyễn thị Hương
Nu Tu Matta Ngo Thi Hien Teresa Tran Thi Lan
Maria Nguyen Thi Huyen Nhom Simon Hoa Hien
Gianxinta Phạm Quang HUY Phero Trần Lê Vi [ Đà Nẵng VN ]
Giuse Phạm Nguyên Huy Phanxico Xavie Lê Đông Nhật
Lm Gioan Nguyễn Phương Hướng Anna Trần Thị Huynh
Giuse Võ Đình HIẾN Anton Trần Văn Trường
Linh Mục Gioan Nguyễn Văn HOÀNG Lm Gioakim Trần Kim Thượng
Phê Rô Phạm Văn Hoài Phạm Thị Đẹp
LM GIUSE ĐINH CÔNG HẠNH [ nq Bùi Chu , lm phó Thanh Bình , gp ĐNẵng , VN ] Giuse VŨ DẦN
LINH MỤC Vinh Sơn Hoàng Quang HẢI [ LM của GP Đà Nẵng ] Mattheu Trần Lê Quang Vĩnh
Luca Nguyễn Công Hưng Pet Trần Quang Vinh
LUCIA LÊ THỊ HƯỜNG Phero Trần Lê Vi
Maria Phạm thị Hiền TERESA Trần Thị Hằng Nga
TERESA HUYNH-THI-HEN MARIA TRAN-THI-HUYNH
GIOAN LM NGUYEN-PHUONG-HUONG MARIA TRAN-THI-HUYNH
MARIA TRAN-THI-HUYNH TRAN-THI-HUYNH
MICAE-PHAOLÔ TRẦN MINH HUY Micae-Phaolô Trần Minh Huy
joan tay gia nguyen tam Hieu diem son
lm maximo ngo vinh hy chanh xu gx vuon chuoi
lm phero nguyen van hanh pho xu gx vinh hoi
lm daminh nguyen tien hung phu ta gx tan chi linh
lm gioakim le hau han chanh xu gx thuan phat
Maria Đỗ Thị Thu Hằng Maria Đỗ Thị Thu Trinh
TERESA TRẦN THỊ HƯỜNG TRẦN THỊ THANH HUẾ
maria trần thị thanh huế anton nguyễn văn việt
GiuSe Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Văn Hùng
guise Duong ngoc khanh hoang Duong ngoc linh
Maria Maria hien Chung
Daminh Maria.mai thi thu hien Chung
Teresa Trịnh Thanh Hường Trịnh Thanh Hường
athonio (anton) hoàng mạnh hùng hoàng mạnh hùng
giuse Đinh Văn Hiến maria hoàng thị hiển
MARIA NGUYỄN LAN HƯƠNG MARIA NGUYỄN LAN HƯƠNG
PhaoLo Mai Huy Hoang GiuSe :Do Tuan Bien
Phanxico Xavio Đào Hùng Giacobe Lê Quang Phương
GIUSE DUONG NGOC KHANH HOANG TERESA -LE BUI THUY HOAN : DAMINH -DUONG NGOC LINH
Giuse Nguyễn Thế Hùng Nguyễn Đình Ái
Giuse Hoang Huynh Han Vinh Giang