Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần H

Tên thân nhân Tên người xin
Phanxico Xavie Trần Lê Thanh Hoài HTDC
Giuse Nguyễn Ngọc Huân HTDC
Dominico Nguyễn Minh Huy HTDC
Gioan Baotixita PHẠM CAO HUỲNH HTDC
Giuse Nguyễn Ngọc Huy HTDC
Dominico NGUYỄN VĂN HIỂN HTDC
Giuse Nguyễn Ngọc Huy HTDC
Giuse Nguyễn Ngọc Huân Phero Nguyễn Văn Chinh
ANNA H' Hinh Tê Rê Sa H' Liệu
Micae Phạm Gia Hưng Phero Nguyễn Vĩnh Thiện
Giuse Maria Phạm Thị Hợp Hoàng Thành Công
Maria Tran thi huyên Nt. maria Trân thanh Huế
Maria Tran thị thanh Huế Marria Trân Thị Nga
Gioan Baotixita Trần Văn Hoàn Gioan Baotixita Trần Văn Hoàn
Anton Nguyễn Quốc Hội Maria Thu
Đaminh Trần Ngọc Huy Na Lucy
maria nguyễn thị hương augustino nguyễn văn hồng
Thầy Phó tế Gioan Baotixita Võ Đình Hiến Mattheo Trần Lê Quang Vĩnh
Phao Lô Nguyễn Hoàng MicaE Nguyễn Đức Hòa
Maria Nguyễn Thị Hiền Maria Nguyễn Thị Hiền
Maria Nguyễn Thị Huệ Anrê Nguyễn An Khương
Anna Phạm Diễm Bích Hồng Giọt Lệ Giêsu
Phero Nguyễn Đức Hiếu Thanh
Maria Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Thị Hiền
gioan baotixita hoang đức huỳnh hoang thị huyền
MA RI A Hoang Thi Huyen Gb Hoang Duc Huynh
Maria Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Thị Hiền
Sr Võ Thị Kim Hoa Monica Trần Vũ Hoài Thụy Phượng Uyên
GIO AN NGUYỄN THANH HIỆP GIO AN NGUYỄN THÀNH ĐỨC
Maria Vũ Thị Hoa Maria Vũ Thị Hoa
Phaolo Phạm Quốc Hưng Thanh thảo
Martino Mai Hưng Phaolo Trần Quốc Việt
têresa lê thị hoa lê thị hoa
teresa lê thị hoa lê thị hoa
maria do nang hieu maria luan
Thầy phó tế Gioan Baotixita Võ Đình Hiến Thầy phó tế Nguyễn Ngọc Phước
MARIA TRIỆU THỊ HOA GĐTHĐC
MARIA NGUYỄN THỊ HỒNG GĐTHĐC
GIUSE MARIA TRẦN KHẮC HẠP GĐTHĐC
ANNA MARIA PHẠM THỊ HƯƠNG GĐTHĐC
MARIA ĐINH THỊ HỒI GĐTHĐC
GIUSE MARIA NGUYỄN VĂN HIỆT GĐTHĐC
Thầy Giuse Phạm Nguyên Huy Pet Trần Quang Vinh
Sr Maria Tran Thuha Tran Nguyet
Gioan Baotixita Vương Sơn Hoàng Gioan Baotixita Vương Văn Hùng
Linh Mục Luca Phạm quang Huy Lê thị Kim Anh
Linh Mục Giuse Võ tá Hoàng Lê thị Kim Anh
giuse nguyen van huong nguyen van huong
Lm. Hêrônimô Nguyễn Phi Hùng Catarina Đào Thị Thu Trang
Phaolo Nguyễn Văn Hiệp Nguyễn Văn Quang