Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần G

Tên thân nhân Tên người xin
ANTON CLARET TRẦN VĂN GIANG , CRM HTDC
Anton Claret Trần Văn Giang HTDC
MARIA LÊ HƯƠNG GIANG GIU SE LÊ VĂN TÂM
Gioan Giuse Hoang Vu Minh Khanh
Giu se Anna Nguyễn Văn Linh
MICAEN Phùng Duy GIÁNG Mattha Phùng thị Minh Hiền
Phanxico Nguyễn Vĩnh Gia Phaolo Nguyễn Vĩnh Đình
Catarina Trương Mỹ Giao Teresa Lưu thị Kim Thoa
ANTON GIANG TRIẾT GIA PHERO PHI NHẤT VIỆT
Maria Kim Giao Trong Nguyen
ba Augustino Nguyễn Văn Giang con gái
Anton Hoàng Gia Gia Gioan Baotixita Huỳnh Công Minh
Giacobe Phạm Thanh Giang Phạm Thanh Giang