Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần E

Tên thân nhân Tên người xin
Cecilia Maria Nguyễn thị Vân ÉN Luca Nguyễn Trọng Quang
Philipphe Phan văn Tài Em Phan văn Tài Anh [ gx Chí Hòa , gp Sài Gòn , VN ]
Phanxico Phùng Nhật Ánh Em Maria Phùng Nhật Ánh Hồng
MARIA ELIZABETH-TRAN MARIA TRAN-THI-HUYNH