Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần D

Tên thân nhân Tên người xin
GIUSE NGUYỄN DANH DŨNG , SSS HTDC
PHÊ RÔ PHẠM CÔNG DANH pHẠM THỊ LIÊN
Giuse Nguyễn Đại Dương Trần Đình Thủ
LM Giuse Nguyễn Trí Dũng Pet Trình Vân
Linh Mục Giacobe Văn Trần Đức Duy Phero Trần Quang Vinh
GiACOBE [ Thầy Phó Tế ] Văn Trần Đức Duy , thực tập phục vụ tại GX Thanh Đức GP Đà Nẵng Pet Trình Vân
Maria Huỳnh thị Mỷ Dung Giuse Phạm minh Thuận
Anna Nguyễn Thị Diệp Maria Phạm Thị Thu Đông
Linh mục Giuse Vũ Dần Teresa
Giuse Trần Quốc Dương Giuse Trần Quốc Dương
vicente Nguyễn Văn dương nguyễn văn dương
MARIA CAO THI PHUOC DUNG LUCIA CAO THI XUAN TRANG MARIA HOANG THI NGAT
Daminh Trần Văn Doanh Tomaso phuong
giuse Trần Văn Doanh Tomaso phuong
Chris Võ Anh Dũng Nguyễn Bích Hà
Giuse Đoàn Quốc Dân Phero Võ Tá Huy
PHERO MARIA TRAN QUOC DUNG Pet Tran Le Vi
Giuse Nguyễn Nhật Duy DUY
Giuse Maria NGUYỄN VŨ DUY NGUYỄN VŨ DUY
MARIA NGUYỄN THỊ DIỄM ĐÀO VĂN TIẾN DŨNG
G.B Nguyễn Phước Xuân Dũng An na Nguyễ Thị Kim Thoa
Giacobe Nguyễn Quốc Dũng Phero Trần Quang Vinh
Phê-rô Phan Văn Đạt Phê rô Maria Phan Văn Đạt
Micae Ho Trung Dung Bau Ho
Phero Tran Doan dung Tran Hanh Tuyet
Phero Bach Thanh Duy MARIA ĐỊNH
Antôn Nguyễn Thanh Duyệt Nguyễn Vương Khoa
Daminh TRẦN CÔNG DANH Maria Phạm Thị Dung
Thầy Antôn Trần Văn Dũng Têrêxa Nguyễn Thị Hồng Thiện
Giuse Lê Quốc Đạt Cecilia Vũ Thanh Hằng
Giu se Lê Văn Dũng Lê Văn Dũng
Phero PHẠM ANH DŨNG Phero Trần VINH
Vincente Pham Thanh Danh Maria Luong Thi Bich
LM Đominico Trần Công Danh [ Ns25.01.1966 - LM 22.06.2001 Nq Quảng Bình , Cha xứ An Sơn gp Đà Nẵng , VN LM Phanxico Xavie Nguyễn Ngọc Hiến
Phero Maria Trần Quốc DŨNG Anton Lâm Trọng Thi
LINH MỤC GIUSE VŨ DẦN Mattheo Trần Lê Quang Vĩnh
PHANXICO XAVIE PHẠM DUY PHILIPPHE : ĐINH ĐỒNG ĐÁNG
LM ĐOÀN QUANG DÂN ĐOÀN QUANG DÂN PHERO TRẦN QUANG VINH
linh muc toma huynh buu du chanh xu gx duc me hoa binh
phêrô hoàng văn dương phaolo Nguyễn Thanh Oai
Paul Phan Thanh Duy Mary Dang
Jos Bùi Công Dũng em gái
PHILIPPHE LE VAN DAI LE VAN VUI
Giuse Nguyễn Đoàn Đức Duy Giuse Đức Duy
Francis Nguyễn Dũng Trần Bé
Phanxico Saleo Giang Trạch Dân Gioan Vi Nhân Thanh
Toma A Quyno Nguyễn Khánh Duy Teresa - Anphongso Nguyễn Thị Tĩnh
Giuse Đoàn Quốc Quốc Dân Pet Tran quang
Phanxicoxavie Nguyễn Anh Tuấn Dân Gioan Baotixita Hoàng đình Ưng
Marco Nguyễn Bá Tuấn Anh Huỳnh Trinh