Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần C

Tên thân nhân Tên người xin
Cecila Bùi Thị Bích Châu Đồng Minh Phúc
Simon Nguyễn Đăng Cường HTDC
Phaolo Lê Nhất Chính HTDC
Anre Châu Ngọc Tịnh Chân HTDC
GioanBaotixita Trần Quốc Chinh CĐLTXC
Phanxico Xavie Đặng Đình Canh HTDC
Toma Phạm Phú Cường Pet Trình Vân
Gioan Baotixita Trần Quốc Chinh Pet Trình Vân
PHERO Nguyễn Văn Chinh Phero Nguyễn Long
Phaolo Lê Nhất Chinh Phero Nguyễn Long
Toma PHẠM PHÚ CƯỜNG HTDC
Theresa SR Đoàn Thị Mỹ Châu Maria Võ Thị Kim Ánh
Linh Mục Phanxico Xavie Đặng Đình Canh Phero Trần Quang Vinh
Vinhsơn Vũ Hồng Công Ter Vũ Thị ÁNh Thư
Phêro Maria Cao xuân Cường Anna
Anphongso Maria Đặng ngọc Châu Anna
Maria bùi thị cuc GioanB lê gia phúc
maria vũ thi cuc ánh
Tôma Vũ Đức Công Phaolo Trần Quốc Việt
MARIA NGUYỄN THỊ CHI GĐTHĐC
ANNA MARIA NGUYỄN THỊ CHƯA GĐTHĐC
Sr Maria Nguyễn Thị Hoàng Chánh Maria Phạm Thị Thu Đông
Sr Têrêsa Trần Thị Kim Chi Maria Phạm Thị Thu Đông
Giacobe Nguyen van cu Giacobe Nguyen Quang Chinh
giuse Hoàng Văn Cửu Tomaso phuong
Fanxico Xavie Đặng Đình Canh Mattheo Trần Lê Quang Vinh
Phao lo (paul) Linh muc Nguyen Ngoc Chieu (Tam Duy ) Cac Chau usa
maria Tran cindy Tran van cung
Thầy TOMA PHẠM PHÚ CƯỜNG [gx Gia Phước GP ĐÀ NẴNG ,thực tập TGM Đà Nẵng ] Phero Trần Quang Vinh [gx Thanh Đức , gp Đà Nẵng ]
GIOAN ĐỖ MINH CƯỜNG ĐỖ VĂN HẬU
PHAOLO TRẦN NGỌC CHÂU ANNA_TRẦN NGỌC LỆ THỦY
Gioan Tẩy Giả Nguyễn Văn Cường Teresa Trịnh Thị HƯờng
Phê-rô Lê Văn Chiến Phê-rô Lê Văn Chiến
Giuse Nguyễn Văn Công Maria Nguyễn Kim Nguyệt
Phanxico Xaver Phạm Thanh Cảnh Phạm Thanh Cảnh
Anna Phạm Thị Cúc Phạm Thanh Cảnh
Peter Nguyen Van Ca Nguyen Van Ca
anton nguyen chi cong nguyen chi cong
Maria Chương Trúc Chi Chương Trúc Chi
Giuse Pham van Chung Giuse Pham van Tuan
Nữ tu Anna Cúc GH.La Dày và Nhóm Simon Hòa Hiền Gx.Tân Lạc
LM Phanxico Xavie Nguyễn Tiến CÁT , PSS [ ĐCV Huế ] Lm Benedito Nguyễn Tấn Khóa [ Lm quản xứ GX Tam Mỹ , gp ĐNẵng , VN ]
Lm Giuse Lê Văn Cường [ Tu học Paris , Pháp . Lm của gp Đà Nẵng ] Lm Gabriel Nguyễn Ngọc Tuấn
LM Giuse TRẦN CAO CHỈ , CSsr [ nq Lâm Đồng , Quản xứ Tiên Phước , Đà Nẵng , Vn ] Lm Simon Hứa Thanh Tuyên
Peter Nguyen Chien Mary Dang
Daminh Nguyen Minh Chanh Teresa Nguyên Thi Quynh Trâm
Ðaminh Nguyen Minh Chanh Martha Nguyen Thj Thanh Hong
GIU SE PHAM VAN CONG GIU SE PHAM VAN CONG GIU SE DO TUAN BIEN
Anphongso Trần Đinh Chung Phêrô Mai Văn Trung
INAXIÔ PHẠM CHÚC CHÁU NGOẠI MARIA ĐINH THỊ TUYẾT TRÂM