Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

KINH GIỖ (MỚI)

 

KINH GIỖ (MỚI)

 

Kinh Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Ðức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Ðức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Ðức Chúa Trời trong lòng chúng con; Chúng con xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống.

Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Ðức Chúa Trời, xưa đã cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Ðồ, thì rày chúng con cũng xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần lại xuống, an ủi dậy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Ðức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen

Kinh Tin

Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh, và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội thánh. Amen.

Kinh Cậy

Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

Kinh Mến

Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

Kinh Tin Kính

Tôi tin kính Ðức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Ðức Chúa Giêsu Kitô là con một Ðức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi Bà Maria Ðồng Trinh; Chịu nạn đời quan Phong-Xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông; Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên Trời ngự bên hữu Ðức Chúa Cha phép tắc vô cùng; Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

 

Lần Hạt 5 Sự Thương hay Lần Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót

Thứ nhất thì ngắm:

Ðức Chúa Giêsu lo buồn đỗ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(đọc 10 Kinh Kính mừng, rồi đọc 1 Kinh Sáng danh, và sau đó đọc Kinh Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho lình hồn _____ được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.)

Thứ hai thì ngắm: 

Ðức Chúa giesu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(đọc 10 Kinh Kính mừng, rồi đọc 1 Kinh Sáng danh, và sau đó đọc Kinh Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho lình hồn _____ được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.)

Thứ ba thì ngắm: 

Ðức Chúa Giêsu chịu đội mạo gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự xỉ nhục bằng lòng.

(đọc 10 Kinh Kính mừng, rồi đọc 1 Kinh Sáng danh, và sau đó đọc Kinh Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho lình hồn _____ được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.)

Thứ bốn thì ngắm: 

Ðức Chúa Giêsu vác cây thánh giá. Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

(đọc 10 Kinh Kính mừng, rồi đọc 1 Kinh Sáng danh, và sau đó đọc Kinh Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho lình hồn _____ được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.)

Thứ năm thì ngắm:

Ðức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.

(đọc 10 Kinh Kính mừng, rồi đọc 1 Kinh Sáng danh, và sau đó đọc Kinh Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho lình hồn _____ được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.)

 

Chuỗi kinh Kính Lòng Chúa Thương Xót

Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Tin Kính ( chuỗi hạt LCTX, xin nhớ chọn bản kinh của Hội Đồng Giám mục VN)

Mỗi hạt lớn đọc: Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha,/ Mình và Máu ,/ Linh hồn và Thần tính của Con rất Yêu Dấu Cha / là Đức Giêsu Kitô, /Chúa Chúng con,

Đáp: - để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

- Mười hạt nhỏ, mỗi hạt đọc:

Xướng:- Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,

Đáp: - xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.

(các chục kinh hát: Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài. Sau chục thứ năm không hát)

 

Kết thúc 5 chục kinh bằng câu sau đây 3 lần:

Xướng:- Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu,

Đáp: - xin thương xót chúng con và toàn thế giới.

Xướng: Ôi, Máu và Nước tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng Chúa Thương Xót,

Đáp: chúng con trông cậy nơi Ngài

 

Kinh Lạy Nữ Vương

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu Evà, chúng con ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ơi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Ðến sau khỏi đầy. Xin cho chúng con được thấy Ðức Chúa Giêsu, con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.

 

Lời Chúa: Tin Mừng theo Thánh Gioan

Đức Giê-su nói với họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết." Người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: "Tôi là bánh từ trời xuống." Họ nói: "Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: "Tôi từ trời xuống?" Đức Giê-su bảo họ: "Các ông đừng có xầm xì với nhau! Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha, là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Lời Của Chúa

Đáp Ca:

1) Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ, tôi sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai? 
- Đáp: Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi.

2) Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi, hầu vui hưởng sự êm đềm của Chúa, và chiêm ngưỡng thánh điện của Ngài. 
- Đáp: Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi.

3) Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa. 
- Đáp: Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi.

Lời Nguyện:

1. Lạy Chúa, Chúa đã phán những ai tin vào Ngài sẽ chẳng bao giờ chết, xin Chúa đoái thương đến những linh hồn _____  khi còn sống là những người đã tin và chịu Mình Máu Thánh Chúa, xin cho linh hồn _______  được hưởng phúc trường sinh muôn đời nhờ ơn Cứu độ và Lòng thương xót của Chúa.. Chúng con cầu xin Chúa. Thưa: Xin Chúa nhận lời chúng con.

2. Lạy Chúa, Chúa phán rằng: "ai xin thì sẽ được, ai gõ thì sẽ mở cho", ngày hôm nay chúng con hiệp nhất cầu nguyện, và tạ ơn thay cho linh hồn _______, xin Chúa đoái thương nhận những lời cầu xin chân thành của chúng con và đem  linh hồn _______ về thiên đàng với Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Thưa: Xin Chúa nhận lời chúng con.

3. Lạy Chúa, xin Chúa chúc phúc cho gia tộc, giòng họ, gia đình chúng con, để chúng con luôn biết giữ gìn gương đức tốt lành của tổ tiên chúng con. Xin cho mọi gia đình chúng con sống hòa thuận, yêu thương, tha thứ và chấp nhận nhau trong tình yêu thương của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Thưa: Xin Chúa nhận lời chúng con.

Kinh Bởi Lời

Lạy Ðức Chúa Giêsu xưa bởi Lời mà xuống thế gian, 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn được rỗi. Thì rày chúng con xin Cha rất nhân lành hay thương vô cùng, xin tha phần phạt cho hinh hồn _________ đã cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra mà đem đến chốn hưởng vui thật là nước thiên đàng vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.

Kinh Vực Sâu

Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con, xin Chúa con hãy thương nhận lời con kêu van; hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa tôi chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa tôi hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa con phán hứa. Con đã trông cậy Chúa con. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, vì đã trông cậy Chúa con. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên. Vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa con xin ban cho linh hồn __________ được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con, xin cứu lấy linh hồn ________ cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.

Kinh Cầu Xin

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa con đã phán dạy rằng: "Bay hãy xin thì bay sẽ được". Vậy con xin Chúa con lòng lành vô cùng thương đến Linh hồn ______  nơi lửa luyện tội, xin Chúa con nghe lời con kêu van cho linh hồn Ông Bà, Cha Mẹ, Anh em; xin Chúa con mở cửa Thiên đàng cho Linh hồn ______  được vào; xin cho Linh hồn _____  được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen.

Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Ðức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm Người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo Thánh Ðức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con ngày-đêm hôm nay được mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Ðàng cám ơn Ðức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen.

Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng
Thưa: Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
Lạy rất thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu.
Thưa: Thương xót chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh Đức Bà Maria.
Thưa: Cầu cho chúng con.
Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria.
Thưa: Cầu cho chúng con.
Lạy Các Thánh tử đạo Việt Nam.
Thưa: Cầu cho chúng con.

 

CÁC BÀI HÁT LỄ GIỖ HAY CẦU HỒN

 

1-CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN

1. Cầu xin Chúa Thánh Thần Người thương thăm viếng hồn con Ban xuống cho con hồng ân chan chứa Trau dồi cho đáng ngôi thánh đường

ĐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

2. Cầu xin Chúa Thánh Thần Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý, xa điều gian dối luôn trung thành.

2-Xin Ngôi Ba Thiên Chúa

ĐK. Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng Nước Trời cho muôn người trong khắp nơi.

1. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, lòng vạn lòng đợi trông Ngài soi sáng, và luyện lọc hầu mong được xứng đáng với danh hiệu Đền Thánh Chúa cao quang.

2. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, Ngài là niềm ủi an kẻ than khóc, là mạch nguồn tràn lan mọi ơn phúc suối êm dịu hàn gắn những thương đau.

3-KINH HÒA BÌNH

Lạy chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự chúa trong mọi người. Lạy chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an bình vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn ưu sầu.

Lạy chúa, xin hãy dạy con, tìm an ủi người, hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người, hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người, hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân, là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình, là lúc gặp lại bản thân, vì chính khi thứ tha, là khi được tha thứ, chính lúc chết đi, là khi vui sống muôn đời. Ôi Thần Linh Thánh ái, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí, ơn an bình.

4-TỪ VỰC SÂU

ĐK. Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa Chúa ơi! Từ vực sâu thương đau con đợi trông Chúa nhậm lời.

1. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thảnh thơi. Nhưng Cha khoan hồng thứ tha khiến muôn dân luôn tin thờ.

2. Con luôn trông cậy Chúa con, hồn con tha thiết cậy tin. Con luôn trông cậy Chúa con vững tâm tin lời đoan nguyền.

5-NGÀY VỀ

ĐK: Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô: Tôi thật vinh phúc.

1. Khi dân Sion qua khỏi kiếp lưu đày, tôi vẫn cứ như còn sống hoài giấc mơ triền miên.

2. Gieo trong đau thương sẽ gặt giứa vui mừng . Đi khóc lóc u sầu .Sẽ về giửa muôn lời ca.

3. Hôm nay chư dân loan truyền với nhau rằng: Thiên Chúa rất nhân từ đã làm biết bao kỳ công.

6-CHÚA LÀ MỤC TỬ

1. Chúa là mục tử Người dẫn lối chỉ đường cho con đi. Đi trong tay Chúa nào con thiếu chi con sợ chi. Cỏ tươi rợn đồng con lo thỏa không bao giờ thiếu nữa. Suối nước trường sinh con thỏa uống lo đầy.

Đk: Chúa chiên nhân từ người dẫn con tới đồng nội này, suối nước mát bóng con tới uống thảnh thơi. Chúa ơi sướng vui trong tay Chúa người dẫn con đi. Đi giữa suối mát cỏ xanh con thiếu gì.

2. Chúa là mục tử Người dẫn dắt con lần theo chính lối. Cho con đi tới vì danh Chúa con không lạc vướng. Tối tăm con sợ chi vì có Chúa với con cùng tiến bước, cánh tay Người đưa gậy người dẫn yên lòng.

7-ĐI VỀ NHÀ CHÚA

1. Đi về nhà Chúa tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa ơi bao nhiêu mến thương ngập trời. Lạy Chúa đi về nhà Chúa tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa đi về nhà Chúa, ơi bao nhiêu mến thương ngập trời.

2. Đi về nhà Chúa như dân xưa đi về Thánh Đô. Đi về nhà Chúa tâm tư con đã bao đợi chờ. Lạy Chúa đi về nhà Chúa như dân xưa đi về Thánh Đô. Đi về nhà Chúa đi về nhà Chúa, tâm tư con đã bao đợi chờ.

8-TÂM TÌNH HIẾN DÂNG

ĐK. Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền hồng ân Chúa cao vời Chúa đã làm cho con.

1. Thương con từ ngàn xưa một tình yêu chan chứa. Và chọn con đi làm đuốc sáng chiếu soi trần gian. Cho con say tình mến và này con xin đến. Một đời trung trinh làm muối đất ướp cho mặn đời.

2. Trao cho con lời Chúa dù đời con hoen úa. Nguyện đời con đem chân lý đến cho mọi nơi . Ra đi đầy nguyện ước và này con gieo bước. Nguyện đời con đem nguồn yêu mến đến cho người.

3. Chân đi đạp đồi non biển đời bao sóng gió. Ngài đỡ nâng con dù nguy biến vẫn ở cùng con. Yêu thương làm hành trang ngọn đèn tim thắp sáng. Môt đời vui như đàn chim hót suối reo đầu ngàn.

4. Xin cho con bình an và đầu cao mắt sáng nguyện đời con đi làm chứng tá Chúa trên trần gian. Xin cho con nghèo khó cuộc đời bao nguy khó. Đời hạnh phúc con được chính Chúa gia nghiệp trọn đời.

9-XIN THƯƠNG CON

ĐK. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. Ăn năn kêu van lạy Chúa xin rủ thương. Ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn.

1. Lạy Chúa xin thương con, theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con, theo lòng lân tuất vô bờ. Rửa con nên trinh trong, giũ sạch mọi gian ác. Cứu con qua ách tội khiên, con thành tâm thú lỗi lầm.

2. Ở ngay bên Thiên Nhan, con phạm tội nhơ nhớp. Chúa luôn công chính từ tâm, khi Ngài tuyên án nhân trần. Mẹ con cưu mang con, trong nguồn mạch tội lỗi. Thóat sinh trong kiếp tội nhân, con hằng sợ hãi u sầu.

10-CA TÌNH TRI ÂM

ĐK. Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay Người hồn con vui sống, tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.

1. Hồn con thao thức bên lòng Chúa, Chúa là gia nghiệp duy nhất đời con. Là chén phần phúc con trông mong, con tiếng dâng Người tấm lòng cậy trông.

2. Hồn con lên tiếng ca tụng Chúa, Chúa là hy vọng nâng đỡ đời con. Là chính cùng đích con trông mong, nơi cánh tay Người vững một niềm tin.

11-NGUYỆN CHÚA CHÍ ÁI

ĐK. Nguyện Chúa chí ái hãy lắng nghe lời chúng con. Dủ tình thương xem vì chúng con phạm đến Người.

1. Dòng suối lệ tuôn mãi, đoàn chúng con hướng lên Người. Lạy Chúa Trời vinh quang, nguyện thương đến lời van nài.

2. Người chính đường vinh phúc, là cánh tay Chúa uy quyền. Chìa khóa trời cao quang, nguyện thương xóa sạch lỗi lầm.

12-TÂM TÌNH CA 2

1.Lạy Ngài nơi vực thẳm, con kêu khấn đến Ngài. Giờ này ơi buồn chán, con mong thấy bóng Ngài. Giêsu Chúa con ơi, xin nghe tiếng con van nài. Qua đi giây phút này con buồn Ngài.

ĐK: Tình Ngài là sương mát trong cơn sốt mê man, Tình Ngài vầng trăng sáng đêm khuya những khi đau buồn. Xin thương chớ chấp tội, con đây dẫu ơ hờ. Nhiều gian dối nhưng vững lòng cậy trông.

2. Lạy Ngài xưa Ngài nói “Ta mong chúng đổi đời”, Thì này con quỳ gối ăn năn hối lỗi rồi. Giêsu Chúa con ơi, xin nghe tiếng con van nài. Tha cho bao tháng ngày con dại khờ.

13-SỰ SỐNG THAY ĐỔI CHỨ KHÔNG MẤT ĐI

1. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi, lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người nay không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa, chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui.

ĐK : Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin vào ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay.

2. Cuộc sống này kìa hoa nở và hoa úa phai. Nắng lên đồi thì đêm tắt thở, mây tím giăng trời là nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiễn ngậm ngùi, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa, chẳng có chia lìa, chẳng có hợp tan.

15-HỠI NGƯỜI HÃY NHỚ

ĐK: Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro.

1. Ơi thân phận của con người tựa bơng hoa nở tươi. Một làn gó nhẹ lung lay cũng biến tan sắc màu.

2. Hôm nay người người vui cười, rồi mai đây lệ rơi. Đời là giấc điệp qua mau, nuối tiếc chi bóng sầu.

3. Ôi muôn sự đều hão huyền, giả trá và đảo điên. Một điều vững bền thiên thu: đức kính yêu Chúa Trời.

4. Mau quay về cùng Chúa Trời, lòng hân hoan nhảy vui. Đường tội lỗi nguyện lui xa Chúa sẽ thương hải hà.

5. Ôi trên đời nào ai người lòng không vương tội khiên. Dù người chính trực truân chuyên cũng mấy phen yếu hèn.

6. Ăn năn vì ngàn lỗi lầm, nguyện Chúa hãy rủ thương. Và đừng khép miệng con dân cất tiếng lên hát mừng.

14-CHÚA LÀ ĐẤNG TỪ BI

1. Chúa là Ðấng từ bi và nhân hậu, Người đại lượng và chan chứa tình thương, Người không xử với ta như ta đáng tội và không trả cho ta theo lỗi của ta.

ĐK. Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính.

2. Như người Cha xót thương con cái mình, Chúa xót thương những kẻ kính sợ Người, vì Người biết chúng ta được dựng nên bằng gì. Người vẫn nhớ chúng ta là cát bụi.

3. Ðời sống con người chóng qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích.

4. Nhưng lòng tử bi Chúa tồn tại đến muôn đời, đối với những kẻ kính sợ Người, và công lý Người ban tới con cái cháu chắt, đối với những người trung thành với lời giao ước và nhớ tuân giữ các giới răn của Người.

16-DẤU ẤN TÌNH YÊU

1. Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài. Chúa đi vào đời con êm ái tuyệt vời. Mấy cung đàn tơ tấu lên trìu mến. Khúc ca cuộc đời con thơm ngát hương trời.

ĐK: Hồng ân Chúa tràn trề tháng năm. Tay con nhỏ bé đón sao cho vừa. Hồng ân Chúa vô biên vô tận. Tim con nhỏ bé nhưng hãy còn vơi.

2. Ôi ân huệ tình yêu cao quý khôn lường. Chúa dắt dìu con đi qua tháng năm trường. Sớt chia buồn vui, ủi an phù giúp. dẫu con là tơi tớ tay trắng khôn cùng.

3. Xin cho đời con như cây sáo của Ngài. Chúa gieo vào giai khúc thanh khiết muôn đời. Chúa cho đầy vơi, mát tươi cuộc sống. Khi tay Ngài âu yếm ngây ngất tâm hồn.

17-CON CHỈ LÀ TẠO VẬT

1. Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật, Chúa thật í a sang giàu có gì mà dâng Chúa đâu, có gì mà dâng Chúa đâu. Vì trước mặt Chúa, Thái sơn cũng mọn hèn, dòng sông cả mấy sâu có là mấy đâu. Giữa đời tay không nhỏ bé, biết tìm gì dâng tiến Ngài

ĐK: Con xin dâng lên con người nhỏ bé có chi đâu, có chi đâu? Ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu? Con xin dâng lên chính là Chiên Thiên Chúa gánh tội tình, gánh tội tình, tháng năm máu Người đã đổ làm hy sinh.

2. Tình Chúa trao máu hồng tử nạn chưa cạn suối ơn an hòa, dẫu mà ngàn năm đã qua, dẫu mà ngàn năm đã qua. Tình Chúa ngời sáng ví như khung trời đầy lòng con nhỏ có chi hơn một thoáng mây, cảm tạ tình thương tuyệt đối, biết tìm chi dâng kính Ngài.

19-NIỀM XÁC TÍN CỦA CON

1. Con luôn tin rằng tình Ngài thương con không bờ không bến. Con luôn tin rằng, Ngài chọn tên con khi chưa có sao trời. Mặt trời mặt trang theo con ngày ngày, nỏe đường con đi thiên nhiên dịu vời. Ngài phủ vây con với khí trời mát trong.

ÐK: Và này con đến Chúa ơi, xin quyết theo Ngài. Dẫu có cô đơn, đẫu có lo âu con luôn vui bước. Một điều nguyện ước Chúa ơi, ân thánh do trời. Dẫn lối con đi, dẫn bước trung trinh, nơi thánh điện Ngài.

2. Con luôn tin rằng Ngài gọi tên con từ tro bụi đất. Con luôn tin rằng Ngài dìu con đi trong cung thánh điện Ngài. Dù đời ô nhơ, u mê dại khờ, Ngài đạ yêu thương không chi tầm thường. Tình Ngài cho con ôi mang nhiều mến thương.

3. Con luôn tin rằng Ngài đã chọn con giữa lòng nhân thế. Con luôn tin rằng Ngài chở che con trong đôi cánh của Ngài. Dòng đời hôm nay, đau thương phủ đầy, Ngài hằng yêu thương không chỉ bằng lời. Tình Ngài cho con mang nhiều mến thương.

18-Trông Cậy Chúa

1. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa, niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha.

ĐK. Con luôn trông cậy Chúa khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên lời âu yếm. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.

2. Giữa tháng năm đời sống nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Những ánh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời, tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tin vui.

20-Chúa giàu lòng xót thương

ĐK. Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa! Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa! Vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác

của mỗi chúng con.

1. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương.

2. Thánh Thần Cha ban cho thế gian thấy được tội lỗi. Thánh Thần yêu thương đưa dẫn nhân loại về với Chúa, thú nhận hết tội mình Chúa rộng tình thứ tha. Thập giá Chúa giao hòa đưa ta về cùng với Chúa Cha.

3/ Con nguyện dâng Cha là Đấng cao tôn và chí thánh. Máu Mình Con Cha đây tấm linh hồn và thiên tính. Để đền những tội tình của hết mọi chúng sinh. Ngài chết treo thập hình đem ta về dòng nước tái sinh.

21-VÌ NGÀI YÊU CON

1- Lòng Cha từ bi thương xót thiết tha. Lòng Cha bao la yêu mến chan hoà. Tình Cha yêu con vượt qua trời cao. Chiếu soi tâm hồn đam mê tội lỗi.

ĐK. Vì Ngài yêu con, vì Ngài yêu con. Tình Ngài theo con cho hồn con vui sống. Vì Ngài yêu con, vì Ngài yêu con Tình Ngài theo con cho đời con yên hàn.

2- Lòng con cảm mến Thiên Chúa chí nhân. Lòng con vui sướng dâng Chúa xác hồn. Tình con yêu Cha tựa như ngàn hoa. Thắm tươi muôn màu hồn con rực sáng.

3- Nguyện xin Cha thương mau đến giúp con. Nguyện xin Tình Cha ấp ủ tâm hồn. Đời con bơ vơ cậy trông vào ai. Có Cha đỡ đần tình yêu bừng cháy.

4- Ngàn năm Tình Cha yêu con chẳng phai. Ngàn năm Cha vẫn yêu mến con hoài. Dù bao chông gai đời con khó nguy. Chính Cha dắt dìu vươn lên trời mới.

22-HỒN TÔI ƠI HÃY CẢM TẠ CHÚA

ĐK: Hồn tơi ơi, hãy cảm tạ Chúa. Toàn than tôi chúc tụng thánh danh. Hồn tơi ơi, ngợi khen Chúa đi và không bao giờ quên những ân huệ Ngài.

1- Chúa thứ tha tất cả lỗi lầm tôi. Chúa chữa lành những vết thương tật nguyền. Ngài cứu vớt tôi từ mồ sâu tận đáy. Ngài phục hồi tôi bằng ân nghĩa hải hà. Chúa chúng ta chính là Chúa tình thương. Chúa ít giận từ ái không ai ngờ. Ngài không xét theo tội trạng tôi đang có. Ngài chẳng xử tôi dựa theo những lỗi lầm.

2- Chẳng khác chi đất trời xa thật xa, Chúa thương người hằng biết kính sợ ngài. Trời đông cách tây đường dài xa thăm thẳm, tội tình của ta Ngài tẩy xóa ném xa. Kiếp sống ta tháng ngày chẳng là bao, chẳng khác gì những cánh hoa ngồi đồng. Một cơn gó thổi là một lần tan biến, nơi mình ở xưa cũng không biết tới mình.

3- Cũng giống như cha mẹ thương đàn con, Chúa hướng lòng thương xót ai trông cậy. Ngài luôn xót thương tới ngàn đời con cháu. Ngài bảo vệ ai chọn theo huấn lệnh Ngài. Chúa thứ tha tất cả lỗi lầm tôi. Chúa chữa lành những vết thương tật nguyền. Ngài cứu vớt tôi từ mộ sâu tận đáy. Ngài phục hồi tôi bằng ân nghĩa hải hà.

23-TỪ BÂY GIỜ

ĐK: Từ bây giờ cho đến ngàn thu. Con hát ca và tán dương, tình Chúa thương như đại dương bao la.

1. Tình Chúa thương cho lòng tôi dạt dào, tình Chúa thương như đại dương bát ngát, như nắng ấm, như ánh lửa bếp hồng, làm cho tôi sẽ ngất ngây trong lòng.

2. Ngày tháng năm tôi hằng mơ một điều. Ngày với đêm tôi cầu xin thắm thiết. là xứng đáng vui sống nhà Chúa Trời, phụng sự Chúa phúc cho tôi suốt đời.

3. Được sống vui trong nhà Chúa một ngày. Còn phúc hơn ở trấn gian mãi mãi. Nơi Chúa có muôn ánh lửa sáng ngời. Ngàn ân phúc xuống cho tôi suốt đời

4. Được Chúa ban ân tình thánh diệu vời, được sống vui trong tình thương đắm đuối. Xin Chúa dắt con đến nguồn suối lành và xin Chúa dẫn con đi đến cùng.

24- ĐẾN MUÔN ĐỜI

ĐK. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa, đến muôn đời con ngợi khen Danh Chúa (đến muôn đời). Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa, và mãi mãi con nhớ công ơn Người.

1. Vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh. Chúa dắt dìu con đi trong ánh sáng Người hạnh phúc nào hơn.

2. Vì tình yêu bao la Chúa gìn giữ con qua bao hiểm nguy con vui sướng. Đôi mắt lệ yêu thương con hiến dâng Người êm ái nào hơn.

25-TRONG TRÁI TIM CHÚA

1- Trong trái tim Chúa yêu muôn đời con xin được một chỗ nghỉ ngơi, nhỏ bé thôi nhỏ bé thôi như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi nhỏ bé thôi. Trái tim con trong trái tim Người. nhỏ bé thôi nhỏ bé thôi là tình con trong khối tình Ngài.

ĐK: Trái tim hồng Thiên Chúa trái tim người Cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chứa tran lời ca có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.

2- Trong trái tim Chúa như môi hồng con xin được như bé ngủ mơ. Một giấc mơ nghìn giấc mơ những giấc mơ êm ấm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi nhỏ bé thôi mỗi ước mơ con có trong đời là sống vui là hát vui là trẻ thơ trong mái nhà người.

Lời 3: Trong trái tim Chúa bao ân cần con xin được say mến hồng ân, là trái ngon là trái ngon những trái ngon nuôi dưỡng đời con. Là bánh thơm là sữa thơm giúp con mau chân bước lên trời. là đóa hoa là tiếng ca gọi lòng con vui bước về nhà.

26-KHÚC CẢM TẠ

1. Khúc cảm tạ từ đó âm ba vọng ngân, rộn rã trong tim ngày đêm, tán dương Tình Yêu Thiên Chúa. Suốt một đời con tắm mát trong tình Cha, giữa trưa sa mạc cháy da, Chúa như nguồn nước chan hòa.

ĐK: Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào. Nguyện ghi nhớ Thánh ân Ngài trao. Nguyện theo chân Chúa đi qua. Đồi Ta Bo hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời. Tình yêu Chúa bao la trùng khơi. Thuyền hồn con mãi êm trơi . Hưởng Tình Yêu ơi tuyệt vời.

2-Tiếng gọi nào rộn rã vang trong chiều mơ, vồn vã cánh tay Ngài đưa, dắt con vào miền thương nhớ. Chén rượu đào Ngài chuốc chứa chan ngày nao, bánh thơm ân huệ Chúa trao, tháng năm tình mến dâng trào.

3-Đến đời đời Ngài vẫn yêu con mà thôi, Ngài vẫn yêu con chẳng nguơi, dẫu cho trần gian tan biến. Chúa là nguồn hạnh phúc mến yêu của con, có chi hơn được Chúa thương, thế gian thành cõi thiên đường.

4-Nếu ngày nào Ngài lãng quên con một giây, lạy Chúa cho con giờ đây trút linh hồn trong tay Chúa. Nếu ngày nào trần thế khiến con mải mê, Chúa ơi xin đừng chối chê, hãy thương dìu bước con về.

27-CÁM ƠN CHA

1-Cảm ơn Cha với lòng kính mến vô bờ. Cảm ơn Cha trong tình yêu dấu Cha ban. Đời con đây xin được phó thác nơi Ngài. Con sợ chi, trên đường nguy khốn gian nan. Tạ ơn Cha, con đường Cha đã an bài. Tạ ơn Cha, một lòng con cúi xin vâng. Hồn con đây, xin Ngài nhận lấy con cùng. Thanh tẩy con, biến đổi theo Thánh ý Cha.

ĐK: Cha ơi! Xin hãy thương ban, soi sáng vạn nẻo đường đời. Cha ơi! Con cất tiếng ca, vinh danh vạn tuế Thánh Linh đổi đời (2x).

2-Cảm ơn Cha, tháng ngày Cha vẫn đi cùng. Cảm ơn Cha, ban đầy Thần Khí Thánh Linh. Để con đây kêu gọi cùng khắp địa cầu. Chúc tụng Cha, với lòng kính mến biết ơn. Tạ ơn Cha, mở rộng lòng chúng con rồi. Tạ ơn Cha, cuộc đời con đã đổi thay. Niềm hân hoan, những giọt nước mắt tuôn trào. Kết hợp con, nên một thân xác trong Cha.

28-BAO LA TÌNH CHÚA

1. Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sóng, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên.

ĐK: Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man, nâng đỡ đời con trong tay trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi êm trôi , Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời.

2. Xa xôi ngày tháng êm trôi, yêu thương như nước xuôi dòng, mặn nồng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa, dắt dìu con bước trong đời. Từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương.

3. Êm như làn gió đưa mây, đôi tay con hướng lên trời. Nguyện cầu cho đời con mãi, giữ trọn lời hứa trung kiên. Trọn đời con xin tận hiến, Chúa là hơi ấm mẹ hiền. Trọn đời con nương thân, trọn đời con nương thân.

29-Cầu Cho Cha Mẹ 7

1. Con ra đời có Mẹ Cha, là trời ca biển lớn bao la. Từng ngày qua giữa tuổi ngọc ngà, con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà

Nhờ công Cha, nhờ nghĩa Mẹ, con khôn lớn trong muôn lời ca.

ĐK: Xin ơn trên đổ xuống muôn nhà, giúp Mẹ Cha ngày tháng an hòa. Bao nhọc nhăn sinh trái đơm hoa.. Xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao đền đáp ân tình. Ơn biển trời ghi khắc trong tim.

2. Nuôi con bằng sữa tình yê, và dạy con bằng tiếng thương yêu. Là nụ hoa bé nhỏ dại khờ, con nhờ Mẹ Cha mới trở nên người. Bàn tay Cha, giòng sữa Mẹ, xin ghi nhớ không bao giờ quên.

30-Cầu cho cha mẹ 2

1- Xin Chúa í a chúc lành cho đời cha mẹ của con. Công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con sinh đến trong đời an vui nhờ có ơn trời và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ khổ đau.

Đk: Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời cho con giữa gia đìnhluôn sống theo tình người con ngoan.

2. An vui cũng như đau buồn luôn đẹp tấm lòng mẹ cha. Ai qua là bao chốn xa thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rối ra đi tung cánh trong đời . Dù xa vô bờ vẫn nhớ đến tình mẹ cha.

31-Nhớ mẹ

1. Tình mẹ vẫn còn đây tháng năm không chút nhạt phai. Nhớ mẹ ngày nào vất vả, thương con một sương hai nắng nuôi con khôn lớn nên người, nuôi con khôn lớn cho đời. Bây giờ mẹ đã ra đi, bỏ con một mình bơ vơ giữa cuộc đời, con hằng ghi nhớ tình mẹ suốt đời.

ĐK. Xin tình yêu Thiên Chúa, ban cho mẹ con suốt đời, nghỉ yên trong Chúa mà thôi, nghỉ yên trong Chúa ngàn đời.(2x)

2. Giòng đời vẫn đổi thay, nắng mưa, mưa nắng sờn vai. Nhớ mẹ lòng con khắc khoải, dù đời nhiều phen đắm đuối, con luôn ghi nhớ trong đời, con luôn ghi nhớ trong lòng, bao lời mẹ khuyên con. Rằng con một lòng trung kiên sống tin yêu cho dù gian khó lòng son chẳng sờn.

32-TRÊN CON ĐƯỜNG VỀ QUÊ

ĐK: Trên con đường về quê mà vắng bóng Mẹ. Con biết cậy vào ai biết nương nhờ ai. Trên con đường về quê mà vắng bóng Mẹ. Con biết cậy vào ai biết nương nhờ ai?

1. Trời đêm vắng sao sương mờ. Đường xa thăm thẳm khuất bóng quê. Con băn khoăn đưa mắt trông tìm đây đó. Có ai bạn đường cùng đi khỏi lo. Mẹ ơi bóng đêm rợn rùng. Vực sâu đang gầm dưới lá rung. Con lao đao sắp ngã trên đường nguy khốn. Đoái thương con cùng Mẹ Đấng Chí Tôn.

2. Mẹ Ma-ri-a nhân từ. Mẹ như ánh trăng chiếu bóng đêm. Bên tai con âu yếm bóng Mẹ khuya sớm. Chúng con lo gì sầu thương vẫn vương. Mẹ ơi dẫu xa muôn trùng. Mẹ thương đến hồn rất đáng thương. Con đây là giá máu Con Mẹ yêu dấu. Vững tin ở Mẹ thương đến con cùng.

33-XIN VÂNG

1. Mẹ ơi! Đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ. Xin Mẹ dạy con 2 tiếng xin vâng. Mẹ ơi! Đường đi trăm ngàn gian khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó, xin Mẹ dạy con 2 tiếng xin vâng.

ĐK: Xin vâng, Mẹ dạy con 2 tiếng xin vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai. Xin vâng, Mẹ dạy con 2 tiếng xin vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời.

2. Mẹ ơi! Đời con dõi bước theo Mẹ. Lòng con quyết noi gương Mẹ. Xin Mẹ dạy con 2 tiếng xin vâng. Mẹ ơi! Đường đi phủ đầy bóng tối. Bẫy chông dâng tràn muôn lối. Xin Mẹ dạy con 2 tiếng xin vâng.

34-LẠY MẸ YÊN ỦI

ĐK: Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn. Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương. Và tràn lan gai góc vướng trên con đường.

1. Ớ Mẹ rất nhân từ Mẹ quên sao được hôm xưa. Lời mẹ hứa khi ở trên núi kia. Lúc mà Chúa sinh thì Mẹ đứng âu sầu lặng yên. Là Mẹ chúng con Mẹ xin lĩnh quyền.

2. Khấn Mẹ giữ linh hồn và xác con hằng trinh trong. Lòng luôn hớn hở hát khen Nữ Vương. Quyết còn sống ngày nào thờ kính Con mẹ khoan nhân. Và không quyến luyến thú vui thế trần.

3. Đến giờ chết xin Mẹ ngự đến bên giường khyên con. Và ban xuống cho chúng con những ơn. Ước gì chúng con được hầu sát ngay cạnh Mẹ liên. Từ nay hết lo lắng hết chán phiền.

35-LẠY MẸ, MẸ CHÚA VINH QUANG

ÐK. Lạy Mẹ, Mẹ Chúa vinh quang sáng hơn sao bắc huy hoàng. Mẹ như muôn hoa trên ngàn. Mẹ chiếu anh sáng trời tươi dẫn ai lạc bước trên đường. Ðồng tiến Ðức Nữ thiên đàng tiếng con ca hát dịu dàng. Dẫu muôn nguy biến trên đường tiếng con ca hát không ngừng.

1. Xin giữ xác hồn con vẹ tuyền. Luôn sánh với ngàn hoa tinh tuyết. Hương thơm ngát bay lên triền miên. Dâng Mẹ Chúa muôn muôn đời liên.

2. Ước tới lúc hồn con nhẹ nhàng. Muốn cất bước về nơi cao sáng. Bay cao vút lên cõi trời quang. Không vương vấn chi nơi trần gian.

3. Xin kính tiến về ngai Mẹ hiền. Với trót hết tình yêu dâng hiến. Xin thương giúp chở che ngày đêm. Luôn son sắt say yêu Mẹ liên.

36-TIẾNG HÁT THIÊN THU

ÐK: Trọn đời con một bài hát kinh ca ngợi. Tiếng hát con vang tận tới thiên thu. Mẹ tình thương từ trời ngút cao vời vợi. Xin yêu thương đón nhận cả hồn thơ. Xin yêu thương dắt về chốn quê mộng mơ.

1. Nhìn trời cao thăm thẳm mơ ngày về, xin đoái nhìn chở che năm tháng đời con. Ngước trông trời con tìm theo dáng Mẹ hiền, để mơ ngày về quê sống vui bên Mẹ.

2. Mẹ là sao soi nẻo trên dương trần. Ðêm tối trời nhìn sao con bước bình an. Nếu khi nào con lạc chân bước sai đường, Mẹ thương tình dìu con bước theo chân Mẹ.

SAO BIỂN

ĐK. Lạy Mẹ là Ngôi Sao sáng! Soi lối cho con lúc vượt biển thế gian. Lạy Mẹ là Ngôi Sao sáng! Soi lối cho con thẳng về nơi phúc nhàn. Sống chết con trông nhờ Bao nhiêu sức hộ phù. Lòng Mẹ sẵn sàng mà đoái đến con giúp con đưa con về tới bến. Sống chết con trông nhờ. Bao nhiêu sức hộ phù lòng Mẹ sẵn sàng mà đoái đến con, giúp con đưa con tới Thiên đàng.

1. Thân lạy Nữ Vương. Mẹ thấu tình con. Sóng va tư bề Thuyền con sắp hòng chìm theo nước xuôi giòng. Thân lạy Nữ Vương. Mẹ thấu tình con. Giúp con yên hàn chèo bơi bát cậy Mẹ thương đến con cùng.

2. Thân lạy Nữ Vương. Mẹ thấu tình con. Phút lênh đênh bập bềnh trôi, ngã lòng hầu buông lái thôi chèo. Thân lạy Nữ Vương. Mẹ thấu tình con. Giúp con vững lòng cậy tin ở Mẹ, Mẹ thương đến con nhiều.