Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Những nhạc phẩm Thánh Ca Tạ Ơn

Tác giả: 
NS Phạm Đức Huyến

1- Cảm Tạ Hồng Ân

https://www.youtube.com/watch?v=wLJ25Y9ZUtM

 

 

2- Cảm Tạ Tình Chúa

https://www.youtube.com/watch?v=nmwzCwnSaiM

 

 

3- Cảm Tạ Tri Ân

https://www.youtube.com/watch?v=IbFMY2b5stU

 

 

4- Khúc Ca Cảm Tạ

https://www.youtube.com/watch?v=Xu0FhIMad3Q

 

 

5- Khúc Hát Tạ Ơn

https://www.youtube.com/watch?v=ScrM4FH97DI

 

 

6- Khúc Hát Tri Ân

https://www.youtube.com/watch?v=aue8tGgNeLo

 

 

7- Lễ Dâng Tạ Ơn

https://www.youtube.com/watch?v=A9LNqyTrbGo&t=3s

 

 

8- Một Trời Hồng Ân

https://www.youtube.com/watch?v=BWSzdndldcE&t=27s

 

 

9- Muôn Đời Tri Ân

https://www.youtube.com/watch?v=vOk2Crz16eY

 

 

10- Tạ Ơn Mẹ Hiền

https://www.youtube.com/watch?v=02eWI1v6bOY