Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

ĐHY Zuppi: ĐGH Phanxicô kêu gọi các Kitô hữu không nên tự cô lập mình với thế giới

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

 

ĐHY Zuppi: ĐGH Phanxicô kêu gọi các Kitô hữu không nên tự cô lập mình với thế giới

 

 

Đối với Đức Hồng Y Matteo Zuppi, tương lai của Giáo Hội phụ thuộc vào việc Giáo Hội có tìm cách quay trở lại với tinh thần truyền giáo của mình hay không.

 

Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna, Ý Đại Lợi:

“Đó là sống nhờ sự hoán cải mục vụ truyền giáo mà Đức Thánh Cha đã chỉ ra: tìm kiếm không phải bằng cách khép mình lại mà bằng cách tự mở mình ra.”

 

Đức Hồng y Matteo Zuppi gợi ý hãy làm theo khuyến nghị của Đức Thánh Cha để chăm sóc nuôi dưỡng hy vọng trong hiện tại.

 

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Chúng ta được yêu cầu nuôi dưỡng hy vọng của ngày mai bằng cách chữa lành nỗi đau của ngày hôm nay. Hai điều này có mối liên hệ với nhau: nếu bạn không nỗ lực chữa lành nỗi đau của ngày hôm nay, thì sẽ khó có hy vọng ở ngày mai.”

 

Đức Tổng Giám mục Bologna hy vọng các Kitô hữu một lần nữa sẽ tìm thấy trong Tin Mừng sức mạnh để sống theo đức tin của mình mà không tự cô lập mình với phần còn lại của thế giới. Ngài nói rằng đây là điểm mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh.

 

Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna, Ý Đại Lợi:

“đang làm việc để cộng đồng và các Kitô hữu không tự cô lập mình với thế giới, mà là sống với vẻ đẹp, với sức mạnh của Tin Mừng, của tinh thần Tin Mừng, trong một thời điểm khó khăn như thế giới hiện nay.”

 

Đức Hồng Y Matteo Zuppi không bỏ qua những thách thức toàn cầu ngày nay. Trên thực tế, ngài đã tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình khó khăn ở Mozambique cùng với Cộng đồng Sant'Egidio. Đức Thánh Cha Phanxicô đã phong ngài trở thành hồng y vào tháng Mười năm 2019.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn