Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đáp Ca & Hiệp Lễ - CN 2 C Mùa Vọng - TCMĐ

Tác giả: 
Thánh Ca Muôn Đời

Đáp Ca Thánh Vịnh 125 - Chúa Đã Đối Xử Đại Lượng.
Ca Hiệp Lễ - Hãy Dọn Đường Chúa