Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Ca Phung Vụ CN I MV C

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Nhập Lễ: Lời Vọng. https://www.youtube.com/watch?v=hqqzUx4hXW0
Đáp Ca: TV 24: https://www.youtube.com/watch?v=DkxBOANEeVw
Hiệp Lễ: Tỉnh thức và cầu nguyện: https://www.youtube.com/watch?v=lGxx81mguPc&t=20s