Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Ca Phung Vụ CN 34 TN năm B - Kitô Vua

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Đáp ca: TV 92: https://www.youtube.com/watch?v=Lv5lISOSz38
Hiệp lễ: Giêsu, Vua Tình Yêu: https://www.youtube.com/watch?v=0N_aHuQZZpc