Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lễ Chúa Kitô Vua

Tác giả: 
Thánh Ca Muôn Đời

Đáp Ca Thánh Vịnh 92: Chúa Mặc Thiên Oai - https://youtu.be/3L_BoGt-PUE
Đức Kitô Vua Vũ Trụhttps://youtu.be/wmXhFagbA4Y