Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Nhật Truyền Giáo

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Đáp Ca: TV 95: https://www.youtube.com/watch?v=wY0rJPBTpck
Hiệp lễ: Một đời nhân chứng: https://youtu.be/6AZXTmeUbGc  
Kết Lễ: Ca vang Giêsu: https://youtu.be/FrBLvHdZzDg