Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Ca Phụng Vụ CN 30 TN Năm B

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Đáp ca: TV 125: https://youtu.be/R_KbNJWOmIk 
Hiệp lễ: Xin thương xót con: https://www.youtube.com/watch?v=lD0jybQvGlw