Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hai tiếng ‘tạ ơn’ - Phục vụ như Thầy Giê-su - Vị Thượng Tế biết cảm thương

Tác giả: 
Lm Xuân Hy Vọng

HAI TIẾNG ‘TẠ ƠN’

 

'Tạ ơn' hai tiếng đơn sơ

Nhưng luôn chất chứa vần thơ chan hoà.

Lòng con tha thiết hoan ca

Ngợi khen tình Chúa, vang xa loan truyền

Tri ân cảm mến tinh tuyền

Người người khắp chốn bình yên tâm hồn

Dâng lên khúc hát kính tôn

Mãi luôn ghi khắc, tựa hồn yêu thương!

Thống lãnh thiên sứ dẫn đường

Muôn dân khắp chốn tựa nương tin thờ

Tình Chúa mãi hằng đơn sơ

Đưa con về bến hằng mơ mong chờ.

Tự tình bên Chúa lời thơ:

‘Tạ ơn’ khúc hát, con thơ dâng tràn.

Ôi tình Chúa hằng toả lan

Dìu đưa con tới bình an cõi lòng.

‘Tạ ơn’ với niềm cậy trông

Hồng ân chan chứa, trinh trong vô ngần. 

 

Lm. Xuân Hy Vọng

13.10.2021 ‘Một đời tạ ơn’

 

PHỤC VỤ NHƯ THẦY GIÊ-SU

 

Thế gian quyền bính cao sang

Thủ lãnh dân nước ngang tàn trị dân.

Kẻ lớn cai quản vong ân

Dùng quyền cậy sức, bất cần ngày mai.

Xã hội trong cõi trần ai

Bon chen lợi ích, kề vai chia phần.

Nếu là môn đệ ân cần,

Chú tâm ghi khắc thánh ân Lời Thầy:

“Giữa anh em không thế này,

Ai muốn làm lớn, thì rày làm tôi!”

Quyền hành chẳng phải để chơi,

Cũng không dùng đến đổi lời bất minh.

Chức quyền chẳng phải cho mình

Mà là phục vụ hết tình yêu thương

Nhìn Thầy Giê-su, noi gương

Mãi luôn tiến bước nẻo đường hiến trao.

Bao dung, nhân ái vẫy chào

Hoà bình, công lý kết trao gọi mời.

Như Thầy Giê-su rạng khơi,

Phục vụ tận hiến đến nơi thập hình,

Tử nạn chịu chết, phục sinh

Ban nguồn ơn phúc, đăng trình truyền loan.

Xin cho con luôn hân hoan

Bước theo chân Chúa, toả lan an bình.

 

Lm. Xuân Hy Vọng

13.10.2021, Trời mùa thu

 

 

VỊ THƯỢNG TẾ BIẾT CẢM THƯƠNG

  (cảm hứng từ Dt 4, 14-16)

 

Băng qua các tầng trời cao

Không một thượng tế sánh sao với Ngài

Giê-su cứu rỗi trần ai

Vốn là Con Chúa, bỏ ngai thiên đường.

Xuống trần Nhập thể cảm thương

Bao nỗi yếu đuối đời thường thế nhân.

Ngài chịu thử thách muôn lần

Nhưng không phạm tội, vong ân như người.

Ngài là cội nguồn vui tươi

An bình, lân tuất, gọi mời thiết tha.

Nào ai đang mãi bôn ba

Trở về lòng Chúa, hát ca vang hoà.

Nhờ Ngài, tiến lại gần Cha

Trước thiên nhan Chúa, ngày qua ân tình…

 

Lm. Xuân Hy Vọng

       13.10.2021