Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Ca Phụng Vụ CN 29 TN Năm B

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

“NGÀY TOÀN QUỐC CẦU NGUYỆN XIN ƠN CHỮA LÀNH CƠN ĐẠI DỊCH”

CÓ 2 THÁNH VỊNH ĐÁP CA XIN ƠN CHỮA LÀNH.

DÙNG 1 TRONG 2 TV:


ĐÁP CA TV 79: https://www.youtube.com/watch?v=tUyO2UbSHi8
ĐÁP CA TV 122: https://www.youtube.com/watch?v=ExMfxMgV0pc&t=36s
HIỆP LỄ 1: Một mình với Chúa (1): https://www.youtube.com/watch?v=hu3FG89XdIc
HIỆP LỄ 2: Xin Chúa cứu chữa: https://www.youtube.com/watch?v=KCtxj9W_gLE