Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Luyến tiếc - Bốn mùa Mân Côi - Khổ thơ lục bát

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

LUYẾN TIẾC
[Niệm ý Mc 10:17-30 ≈ Mt 19:16-30; Lc 18:18-30]

Tài sản ai cũng có
Dù là ít hay nhiều
Không phải là tiền bạc
Là cái tôi tự kiêu

Không dễ gì bỏ của
Theo Chúa phải bỏ ngay
Nhân lành chỉ có Chúa
Loài người chẳng có ai

Một điều ai cũng thiếu
Là bán tài sản mình
Không thể nào hoàn thiện
Nếu chẳng muốn hy sinh

Bán mình phải can đảm
Hèn nhát chẳng dám đâu
Bởi vì còn lưu LUYẾN
Thế cho nên TIẾC nhiều

Theo Chúa, đừng tính toán
Lo mình bị thiệt thòi
Làm ơn mà mắc oán
Chúa sẽ ban phần lời

Số sáu hay số chín
Tùy mình nhìn hướng nào
Là đi hay là đến
Tùy khởi hành từ đâu

Đứng đầu hay đứng cuối
Thì vẫn chung một hàng
Đầu trên và đầu dưới
Hàng dọc, chẳng hàng ngang

TRẦM THIÊN THU

 

BỐN MÙA MÂN CÔI

Thiên nhiên luân chuyển bốn mùa
Tứ thời, bát tiết cho vừa một năm
Mân Côi kính Mẹ từ nhân
Quanh năm suốt tháng luân phiên bốn mùa
Mùa VUI đón Chúa Giê-su
Giáng sinh nhập thể, thứ tha, cứu đời
Rồi Mùa SÁNG Chúa ban lời
Cứu nhân độ thế khắp nơi gian trần
Mùa THƯƠNG sám hối ăn năn
Tương mình thương cả tha nhân, mọi người
Mùa MỪNG rạng rỡ môi cười
Chúa Con sống lại, loài người phục sinh
Bốn mùa thắm đượm ân tình
Tạ ơn Thiên Chúa uy linh muôn đời
Kính mừng Đức Mẹ Chúa Trời
Giúp con say đắm Mân Côi bốn mùa

TRẦM THIÊN THU
Tháng 10-2021

 

KHỔ THƠ LỤC BÁT

 

Khổ thơ có ngắn, có dài

Khổ đời khổ mãi, suốt đời trần gian

Nghe Kinh Khổ thật khổ tâm [1]

Xót xa số phận Việt Nam đau buồn

Quanh năm mắt lệ tủi hờn

Oan khiên suốt tháng, gian truân suốt ngày

Giây chua, phút đắng, giờ cay

Ngày nào đủ khổ cho ngày ấy thôi [2]

Biết đời là bể khổ rồi

Mà sao vẫn thấy xót đời Việt nhân

Xưa nay tháo chạy bao lần

Giặc nào cũng vẫn ác ôn vô bờ

Cầu xin Đức Mẹ chở che

Cho dân bớt khổ, ngày an tháng bình

Xin thương, lạy Mẹ Đồng Trinh

Vì dân Việt lắm điêu linh lắm rồi

 

TRẦM THIÊN THU

[1] Ca khúc KINH KHỔ của NS Trầm Tử Thiêng.

https://www.youtube.com/watch?v=7H9wNUshz1E

[2] Mt 6:34 – “Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.”