Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

3 phút Thánh Vịnh CN 27 Thường Niên B

Tác giả: 
Nhóm Thánh Vịnh Nauy

Chúa Nhật 27B Mùa Thường Niên 2021, TV127: 1-2, 3, 4-5, 6, https://www.youtube.com/watch?v=JmPxPyrG4S8