Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật 24 TN B

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Đáp ca. TV 114: https://youtu.be/DgGpIKK6c2I
Hiệp lễ: Tuyên xưng Đức Kitô: https://www.youtube.com/watch?v=Y7fteVAOczo