Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Đáp ca: TV 12: https://www.youtube.com/watch?v=X1Z-vOrEUso
Dâng lễ: Cùng Mẹ dâng hiến: https://www.youtube.com/watch?v=kyJZm7mX5Oc
Hiệp lễ: Sinh nhật Đức Maria: https://www.youtube.com/watch?v=KVGwXHFRSXM
Kết lễ: Mừng sinh nhật Đức Maria: https://www.youtube.com/watch?v=gMBIigiWJBc&t=76s