Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

14/09/2021

THỨ BA TUẦN 24 TN
Suy tôn Thánh Giá
Ga 3,13-17

 

THÁNH GIÁ NHIỆM MẦU

“Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” (Mt 19,14)

Suy niệm: Trong cuộc đối thoại với ông Ni-cô-đê-mô, “là bậc thầy trong dân Ít-ra-en”, Chúa Giê-su nhắc lại biến cố đã xảy ra cho dân Do Thái trong sa mạc. Khi họ oán trách và xúc phạm đến Thiên Chúa, Ngài đã phạt họ bằng cách cho rắn độc đến cắn chết nhiều người. Nhưng, với lòng thương xót, Ngài lại cứu chữa họ bằng con rắn đồng mà Ngài truyền cho ông Mô-sê đúc và giương cao lên “để ai nhìn lên đó thì được chữa lành.” Chúa Giê-su muốn nói con rắn đồng trong sa mạc đó là dấu chỉ chính Ngài sẽ bị treo lên trên cây thập giá “để ai tin vào Ngài sẽ được sống muôn đời.”

Mời Bạn: Con rắn độc đem đến chết chóc bị đánh bại bởi con rắn đồng đem ơn chữa lành. Cây thập giá của “sỉ nhục và điên rồ” được Đức Giê-su đón nhận và trở thành cây Thánh Giá biểu lộ “sức mạnh và khôn ngoan” của Thiên Chúa (x. 1Cr 1,23-24) và là phương thế cứu độ cho những ai tin vào Ngài. Không thể nói mình tin vào Đức Ki-tô mà lại chối bỏ Thánh Giá. Bạn đã sẵn sàng vác thập giá đời mình theo Chúa để được tham dự mầu nhiệm Thánh giá Chúa Ki-tô chưa?

Sống Lời Chúa: Thực hành việc hy sinh hãm mình hằng ngày và sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm với anh em mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã biểu lộ tình yêu vô bờ khi hiến thân trên thập giá để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con biết lấy tình yêu đáp lại tình yêu của Chúa, và luôn đón nhận cách vui lòng những khó khăn lao nhọc đời mình để cùng vác thập giá mình mỗi ngày mà theo chân Chúa. Amen.