Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

09/09/2021

THỨ NĂM TUẦN 23 TN
Lc 6,27-38

 

NHÂN TỪ NHƯ CHÚA NHÂN TỪ

Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” (Lc 6,36)

Suy niệm: Chúa Giê-su dạy chúng ta phải có lòng nhân từ, được thể hiện qua thái độ và hành động bao dung, tha thứ, không lên án, không xét đoán…. Đây quả là đòi hỏi hết sức khó khăn, bởi vì theo tính tự nhiên, người ta không chấp nhận phải tha thứ đến “bảy mươi lần bảy” hay phải yêu thương cả kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét mình. Lý do Chúa Giê-su đòi hỏi như vậy là vì những ai tin vào Ngài thì đã tuyên nhận Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh em với nhau; và vì thế điều làm nên bản chất Ki-tô hữu không phải bởi việc kêu lên “lạy Chúa, lạy Chúa” nhưng là thực thi giới răn của Ngài, mà cốt lõi là phải có lòng nhân từ không phải theo kiểu người ta mà là nhân từ như Thiên Chúa, Cha của anh em, là Đấng nhân từ.

Mời Bạn: Lòng nhân từ của Thiên Chúa bắt nguồn từ trái tim của Người Cha: một trái tim giàu lòng xót thương, trái tim không loại trừ bất kỳ ai, bởi tất cả đều là con cái Chúa và luôn có chỗ trong trái tim của Ngài. Bởi thế, để sống nhân từ giống như Chúa phải mang trong mình trái tim của Chúa, nhìn nhận Chúa là Cha và đón nhận tất cả mọi người không trừ ai đều là những người anh em rất thân thiết của mình.

Sống Lời Chúa: Kiểm điểm đời sống xem mình đang có mối bất hoà, giận ghét với ai, để xin ơn biến đổi, để có nhìn nhận nhau là anh em rất thân thiết trong gia đình của Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô, yêu thương kẻ thù con chấp nhận mình có thể trở nên điên rồ trong cái nhìn của người đời. Nhưng con ý thức mình là con cái Chúa, vì thế phải sống nhân từ như Chúa là Đấng nhân từ. Amen.