Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

04/09/2021

THỨ BẢY TUẦN 22 TN
Lc 6,1-5

 

NGÀY CỦA CHÚA

“Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi.” Rồi Người nói: “Con Người làm chủ ngày sa-bát.” (Lc 6,3-4)

Suy niệm: Sẽ có những sai lầm lớn một khi người ta không chú ý đến những từ “Con Người” được viết hoa trong đoạn Tin Mừng này. “Con Người” (viết hoa) được Đức Giê-su nói đến, kéo sự chú ý của người nghe về danh hiệu “Con Người” được dùng trong sách Đa-ni-en: “Con Người có đủ mọi quyền bính trên trời.” “Con Người” (viết hoa) ấy chính là Đức Giê-su. Ngài có đủ mọi quyền bính, vì thế, Ngài thay chỗ cho Lề Luật và ban hành thánh ý Thiên Chúa cho nhân loại. Lề luật cốt để chuẩn bị cho con người gặp gỡ Thiên Chúa, thì nay, với sự xuất hiện của Đức Giê-su, mọi hành vi liên kết với Ngài là hành vi chu toàn Luật. Bởi đó, sự hiện diện của Đức Giê-su ban cho con người sự thanh nhàn mà luật nghỉ ngày hưu lễ phải đem lại.

Mời Bạn: Ngày Chúa Nhật đối với nhiều người chỉ là một ngày nghỉ xả hơi sau một tuần làm việc. Còn bạn, thời giờ dành cho việc thờ phượng Chúa và cho những giá trị tinh thần, thiêng liêng có được bạn lưu ý như là việc thánh hóa ngày Chúa Nhật không

Chia sẻ: Đâu là những dấu chỉ cho thấy bạn làm chứng ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa, hơn những ngày khác?

Sống Lời Chúa: Bạn tham gia những hoạt động để hiệp thông với giáo xứ trong ngày Chúa Nhật, ngày lễ hội cho Chúa và cho con người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con hiểu rằng con không có quyền thay đổi ý nghĩa ngày Chúa Nhật, nhưng có sứ mệnh làm tỏa sáng ý nghĩa ngày của Chúa bằng những việc đạo đức của con.