Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

01/09/2021

THỨ TƯ TUẦN 22 TN
Lc 4,38-44

 

CHÚA GIÊ-SU, ĐẤNG CHỮA LÀNH

Tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng: “Ông là Con Thiên Chúa!” (Lc 4,40)

Suy niệm: Khi đến trong trần gian để khai mở Nước Trời, Chúa Giê-su đã tỏ mình ra là Con Thiên Chúa, Đấng mà Chúa Cha sai đến để thực hiện sứ mạng cứu độ. Để thi hành sứ mạng đó, Chúa đã chứng tỏ uy quyền trên sự dữ, bệnh tật và ma quỷ. Ngài chỉ phán một lời là bệnh tật tan biến, ma quỷ phải lui xa. Hơn nữa, Chúa còn đồng hoá mình với những người nhỏ bé, nghèo hèn, đau yếu, tù đày, sa cơ lỡ bước khi Ngài tuyên bố: Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta” (Mt 25,31). Nhất là qua cuộc khổ nạn, cái chết trên thập giá, và phục sinh, Chúa Giê-su đã đem lại cho đau khổ ý nghĩa và giá trị cứu rỗi.

Mời Bạn: Giữa cơn đại dịch Covid-19, nhiều người cảm thấy mất phương hướng, bị khủng hoảng khi phải sống trong cảnh túng ngặt, đau khổ, mất mát người thân.... Bạn hãy chiêm ngắm Chúa Giê-su là Đấng chữa lành, để luôn giữ vững đức tin và hy vọng vào Chúa.

Sống Lời Chúa: Bạn hãy quyết tâm dành thời gian nhất định trong ngày để đọc, suy gẫm Lời Chúa, sốt sắng tham dự thánh lễ trực tuyến và dâng những kinh nguyện, những hy sinh, việc bác ái… để cầu cho cơn đại dịch mau chấm dứt.

Cầu nguyện: Con nương tựa nơi Chúa, lòng bao dạt dào sướng vui, như con thơ nép bên mẹ hiền. Con trông cậy ở Chúa. Chúa ơi, xin gìn giữ chở che suốt cuộc đời con. (Lời bài hát Hy vọng vào Ngài của Ngọc Linh)