Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật 23 TN B

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên


Đáp ca. TV 145: https://youtu.be/E50jhedPsdc
Hiệp lễ. Xin Chúa dùng con: https://www.youtube.com/watch?v=Qw07T62pxEQ