Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Album Maria Hiền Mẫu Sầu Bi

Tác giả: 
NS Phạm Đức Huyến

01. Maria Hiền Mẫu Sầu Bi

https://youtu.be/FtVnCawexYU

 

 

 02. Hãy Về Bên Mẹ Sầu Bi

https://www.youtube.com/watch?v=4OexPZztyLw&ab_channel=ThaiPham

 

 

03. Maria Hiệp Dâng Hy Lễ

https://youtu.be/WDkkNKUPmIA

 

 

04. Maria Hiền Mẫu Từ Nhân

https://www.youtube.com/watch?v=osV8snKHWOo&ab_channel=ThaiPham

 

 

05. Maria Hiền Mẫu Dấu Yêu

https://www.youtube.com/watch?v=taGOjG2QFr4&ab_channel=ThaiPham

 

 

06. Maria Mẹ Hiệp Công Cứu Chuộc

https://www.youtube.com/watch?v=8U0oZ-J_0N4&ab_channel=ThaiPham

 

 

07. Tạ Ơn Mẹ Hiền

https://www.youtube.com/watch?v=02eWI1v6bOY&ab_channel=ThaiPham

 

 

08. Maria Mẹ Ngôi Lời Nhập Thể

https://www.youtube.com/watch?v=M0NEZ2Xvoko&ab_channel=ThaiPham

 

 

09. Maria Mẹ Bên Con

https://www.youtube.com/watch?v=2ZQ1vMBwybw&ab_channel=ThaiPham

 

 

10. Trái Tim Hiền Mẫu Maria

https://www.youtube.com/watch?v=zQjQFYglIm8&ab_channel=ThaiPham