Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật 22 B Thường Niên

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Đáp Ca: TV 14, https://youtu.be/n7xBdjY7quQ
Alleluia: https://youtu.be/yRSZHNwpQdc
Hiệp Lễ: Từ trái tim con: https://youtu.be/bXbqAiAOZ5M