Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật 16 Thường Niên B

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Đáp ca. TV 22: https://www.youtube.com/watch?v=zIbrMznZl0k
Hiệp lễ. Nghỉ ngơi bên Chúa:  https://www.youtube.com/watch?v=Qt_GBQ8DGOQ