Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Album Maria Mẹ chúng con

Tác giả: 
NS Phạm Đức Huyến

01.Maria Mẹ La Vang

https://www.youtube.com/watch?v=R-rnbKxZft0

 

 

 02.Chuỗi Ngọc Mân Côi

 https://www.youtube.com/watch?v=i1pbLdPmpqU

 

 

 03.Maria Hiền Mẫu La Vang

 https://www.youtube.com/watch?v=b_UYIW-nxlg

 

 

 04.Mẹ Ru Con Chúa

 https://www.youtube.com/watch?v=SF_5_aB_E2U

 

 

 05.Trái Tim Hiền Mẫu Maria

 https://www.youtube.com/watch?v=lWoPQ2Zx6Hk

 

 

 06.Mẹ Yêu Con

https://www.youtube.com/watch?v=8R6fh8YlExY

 

 

 07.Maria Nữ Vương Gia Đình

https://www.youtube.com/watch?v=WFj0D6LYLNg

 

 

 08.Kính Mừng Mẹ Maria

https://www.youtube.com/watch?v=rNU76E1AskA&t=249s

 

 

 09.Chúc Tụng Mẹ La Vang

https://www.youtube.com/watch?v=uzC7Nw3rLFA&t=5s

 

 

 10.Hãy Về Bên Mẹ - Phạm Đức Huyến + Vũ Đình Ân

https://www.youtube.com/watch?v=mB36x5ewRXg

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Thh7NdvdO3M