Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đáp Ca & Hiệp Lễ - CN 17 B Quanh Năm - TCMĐ

Tác giả: 
Thánh Ca Muôn Đời

Đáp Ca Thánh Vịnh 144 - Xin Ngài Thi Ân, https://youtu.be/btJZnGDRrTI
Chạnh Lòng Thương Xót - Ca Hiệp Lễ, https://youtu.be/hJgeP-cBVw0