Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Nhật 15 B Thường Niên

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Đáp Ca: TV 84: https://www.youtube.com/watch?v=u4-ne3zuMLg&t=49s
Hiệp lễ: Người được sai đi: https://www.youtube.com/watch?v=a_Zopf808Z8
Kết lễ: Loan báo Tin Mừng: https://www.youtube.com/watch?v=YMgMw-vY7yI