Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

ĐGH Phanxicô cảnh báo chống lại những người thuyết giáo sai trên mạng xã hội

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

 

ĐGH Phanxicô cảnh báo chống lại những người thuyết giáo sai trên mạng xã hội

 

 

Trước buổi triều yết chung, một số khách hành hương đã rơi nước mắt ...,

 

… Và không chỉ từ sự phấn khích khi được gặp Đức Thánh Cha.

 

Đức Thánh Cha bắt đầu một loạt bài giáo lý mới. Ngài cho biết trong vài tuần tới sẽ dành để suy ngẫm về Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat và về các chủ đề như tự do, ân sủng và lối sống Kitô giáo.

 

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Bức thư này rất có liên quan. Nó dường như được viết cho thời đại của chúng ta. Khi Thánh Phaolô đến một thành phố, thị trấn hoặc khu vực, ngài sẽ không xây ngay một ngôi nhà thờ lớn. Ngài sẽ xây dựng những cộng đồng nhỏ, là muối men của nền văn hóa Ki tô giáo của chúng ta ngày nay. Ngài bắt đầu bằng việc xây dựng những cộng đồng nhỏ. Và những cộng đồng nhỏ này sẽ phát triển, lớn mạnh và tiến dần lên.”

 

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng nhiều năm sau khi các Tông đồ truyền giáo, những Kitô hữu khác đến từ Do Thái giáo bắt đầu nói với người Galat rằng họ phải cắt bì và rằng Phaolô không phải là tông đồ.

 

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Họ bắt đầu bằng giáo lý, sau đó họ phỉ báng tông đồ. Lúc nào cũng vậy: nắm quyền hành của tông đồ.”

 

Đức Thánh Cha cảnh báo rằng điều này vẫn xảy ra cho đến ngày nay, nhất là trên mạng xã hội. Những người rao giảng Tin Mừng cho là bán mình như những người bảo vệ học thuyết.

 

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Làm thế nào chúng ta có thể nhận ra những người này? Ví dụ, một trong những đặc điểm của họ là sự cứng nhắc trong cách họ rao giảng Tin Mừng, điều này sẽ khiến chúng ta tự do và vui vẻ. Những người này cứng nhắc. Luôn cứng nhắc: Bạn phải làm thế này, bạn phải làm thế kia. Sự cứng nhắc. Đó là điển hình của những người này.”

 

Trong số những người có mặt tại khán đường có một thiện nguyện viên người Ý hóa trang thành Người Nhện đến thăm những người bệnh trong bệnh viện.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn