Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Tâm--Thánh Giá--Thánh Thể

Tác giả: 
Lm Phạm Quốc Hưng

THÁNH TÂM--THÁNH GIÁ--THÁNH THỂ
         Lm. JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR.

 

    Một trong những biến cố thật ý nghĩa và đáng ghi nhớ nhất trong Năm Thánh 2000 đối với tôi là lễ kỷ niệm tròn 6 năm ngày thụ phong linh mục. Hôm ấy là ngày 28/05/2000, nhằm Chúa Nhật Thứ VI Phục Sinh (Phụng Vụ Năm B). Cha bề trên nhà đã xếp đặt cho tôi chủ tế Thánh Lễ sáng ở nhà nguyện Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tại Houston, Texas. Đây là lần đầu tiên tôi được dâng lễ kỷ niệm ngày thụ phong linh mục nơi thành phố tôi đã được chịu chức. Dịp ấy lại nhằm tuần Công Nghị Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, nên có khá đông các cha trong dòng cùng đồng tế. 

 

    Chúa quan phòng đã xếp đặt mọi sự cách kỳ diệu để khiến Thánh Lễ ấy trở nên cơ hội cho tôi cảm nghiệm sâu xa hơn ý nghĩa của lòng sùng kính Thánh Tâm, một hồng ân lớn nhất tôi nhận được trong Năm Thánh 2000.

 

    Đầu lễ, mọi người được nghe lời bảo trong Lịch Phụng Vụ về việc sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu để chuẩn bị bước vào Tháng Sáu, Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tôi nhớ đến những lời trong cuốn Tiếng Gọi Thánh Tâm mà Chị Mađalêna đã viết tặng tôi khi trước: “Đời sống linh mục bao giờ cũng phải là một cuộc trao đổi tình ái từ Thánh Tâm xuống lòng mình và từ lòng mình lên tới Thánh Tâm”. Chị đã có mặt trong lễ thụ phong linh mục của tôi khi trước, va chị cũng hiện diện trong Thánh Lễ hôm ấy như sứ giả của Thánh Tâm để nhắc nhở tôi nhớ mãi những lời ấy.

 

    Trước Thánh Lễ, Cha bề trên nhà lại dành cho tôi vinh dự làm phép Tượng Chịu Nạn mới của nhà nguyện. Tôi bỗng nhớ đến khẩu hiệu của Dòng Mến Thánh Giá mà tôi thường coi như tâm niệm của chính mình: “Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta”. Và tôi cũng muốn nhận Tượng Chịu Nạn như tự truyện của đời mình như tâm tình của Đức Cha Fulton J. Sheen, người đã giúp tôi cảm biết sâu xa hơn sự khôn ngoan của thập giá và học hỏi lối giảng từ trái tim của ngài.

 

    Cha Gioan và Cha Giuse, hai cha đã góp phần quyết định vào việc gìn giữ và xây dựng ơn gọi linh mục nơi tôi và đã mặc áo lễ cho tôi trong ngày thụ phong, hôm ấy cũng hiện diện và ngồi hai bên tôi như khích lệ tôi tiếp tục vững bước trên đường phụng sự Thiên Chúa và Hội Thánh trong sứ vụ linh mục.

 

    Phụng Vụ Lời Chúa trong Thánh Lễ hôm ấy bao gồm trong những đoạn Thánh Kinh tôi yêu thích hơn cả. Bài đọc hai chứa đựng mạc khải vĩ đại nhất của Thánh Kinh: “Thiên Chúa là Tình Yêu” và “Tình yêu là thế này: Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã thương yêu chúng ta trước, và đã sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay vì tội lỗi chúng ta” (1Jn 4:7-10). 

 

Bài Phúc Âm diễn tả tâm tình yêu thương thẳm sâu nhất của Chúa Giêsu dành các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly cũng như mầu nhiệm ơn gọi: “Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau như Thày đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con” (Jn 15:9-17).

 

 Và Thánh Lễ nào cũng phải hướng đến Thánh Thể--Bí Tích Tình Yêu--là trung tâm của đời sống tín hữu, là lẽ sống của đời linh mục, là sự nhắc nhở sống động về tình yêu tuyệt đối của Thánh Tâm và sự hy sinh-dâng hiến tận tuyệt của Thánh Giá. Đồng thời, Thánh Thể còn là sức mạnh giúp các tín hữu Chúa Kitô biến đổi trái tim của họ để nên giống Thánh Tâm, biết yêu như Chúa yêu, đón nhận như Chúa đón nhận và trao ban như Chúa trao ban.

Với những sự kiện nho nhỏ nhưng đầy ý nghĩa như thế trong Thánh Lễ kỷ niệm thụ phong linh mục hôm ấy, Chúa đã cho tôi cảm nhận sâu xa sự liên kết mật thiết giữa Thánh Tâm, Thánh Giá và Thánh Thể--ba biểu tượng tuyệt vời của Tình Yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại được chứa đựng nơi niềm tin Công Giáo.

Sau này, tôi được biết rằng Đức Thánh Cha Piô XII trong Thông Điệp Về Lòng Sùng Kính Thánh Tâm (1956) đã nói đến sự liên kết mật thiết giữa lòng sùng kính Thánh Tâm với Thánh Thể và Thánh Giá  như sau: “Lòng sùng kính nồng nhiệt đối với Thánh Tâm Chúa không chút nghi ngờ sẽ khích lệ và cổ võ lòng sùng kính Thánh Giá và tình yêu đối với Bí Tích Cực Trọng Thánh Thể”.

 

Cũng vậy, Đức Thánh Cha Phaolô VI gọi Thánh Thể là “quà tặng tuyệt vời của Thánh Tâm Chúa Giêsu”. Ngài thêm: “Nguồn gốc và căn nguyên của Phụng Vụ Thánh được tìm thấy nơi đó (Thánh Tâm), vì Trái Tim Chúa Giêsu là Đền Thánh của Thiên Chúa từ đó của lễ đền tạ được dâng lên tới Chúa Cha Hằng Hữu”.

 

Mẹ Louis Margarita Claret de la Touche diễn tả sự liên kết thiết thân giữa lòng sùng kính Thánh Tâm và lòng sùng kính Thánh Thể như sau:
“Lòng sùng kính Thánh Tâm và lòng sùng kính Thánh Thể là hai lòng sùng kính chị em với nhau. Chúng liên kết hết sức mật thiết với nhau, bổ túc cho nhau cách hoàn hảo, cần đến nhau một cách thật thiết yếu. Lòng sùng kính Thánh Tâm và lòng sùng kính Thánh Thể chẳng những không nghi kỵ nhau, mà còn giúp gia tăng lẫn nhau, vì chúng bổ túc và làm hoàn hảo lẫn nhau.

 

“Thánh Tâm, Thánh Thể, Tình Yêu là một và là cùng một thứ! Trong Nhà Tạm chúng ta gặp Bánh Thánh; trong Trái Tim, Tình Yêu, Tình Yêu Vô Tận, Đức Ái Thần Linh, Thiên Chúa và Căn Nguyên Sự Sống, sống động và linh hoạt. Nhưng còn nữa: phép lạ khôn tả của Thánh Thể chỉ có thể cắt nghĩa bằng tình yêu; bởi Tình Yêu Thiên Chúa; vâng, chỉ bằng Tình Yêu của Chúa Giêsu, Thiên Chúa và Con Người. Giờ đây Tình Yêu của Chúa Giêsu là Tình Yêu của Trái Tim Người: nói gọn, đó chính là Trái Tim Người. Vậy nên, Bí Tích Thánh Thể chỉ có thể được giải thích bằng Thánh Tâm”.

 

Nơi Thánh Tâm, Chúa Giêsu tỏ cho tôi hay Người hằng yêu tôi bằng một tình yêu tuyệt đối, một tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu không dời đổi: “Ta đã yêu ngươi, một tình yêu muôn đời, bởi thế với ngươi, Ta đã giữ bền lòng ân nghĩa” (Jer. 31:3).

 

Nơi Thánh Giá, Chúa Giêsu nhắc nhở tôi rằng Người đã yêu tôi với một tình yêu cao cả nhất, lớn lao nhất. Vì Người đã thể hiện tình yêu ấy bằng một sự hy sinh đớn đau nhất, một sự dâng hiến tận tuyệt nhất: “Không có lòng mến nào lớn hơn là thí mạng sống mình vì bạn hữu” (Jn. 15:13).

 

Nơi Thánh Thể, Chúa Giêsu trong thinh lặng muốn tôi nhận biết rằng Người đã yêu tôi đến cùng và đang yêu tôi thiết tha, đang thực sự hiện diện với tôi mọi ngày cho đến tận thế; hơn nữa, Người đang khẩn khoản mời gọi tôi đến với Người để được Người nâng đỡ, ủi an, cứu giúp:  “Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu đã biết rằng đã đến giờ Ngài qua khỏi thế gian này để đến cùng Cha--đã mến yêu các kẻ thuộc về Ngài còn trong thế gian--thì Ngài đã yêu mến họ đến cùng” (Jn 13:1); “Ta sẽ ở với các ngươi mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20); “Hãy đến với Ta, hết thảy những kẻ lao đao và vác nặng, và Ta sẽ cho nghỉ ngơi lại sức” (Mt 11:28).

 

Như thế, Tình Yêu Chúa Giêsu--Tình Yêu Nhập Thể của Thiên Chúa--dành cho con người đã được thể hiện cách tuyệt vời nơi Thánh Tâm, Thánh Giá và Thánh Thể. 

 

Tôi không thể nào bước vào sâu trong Thánh Tâm Chúa Giêsu để tận hưởng tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa, nếu tôi không chấp nhận bước theo Người trên con đường Thánh Giá.

 

Tôi cũng không thể nào vác nổi Thánh Giá trên đôi vai hèn yếu của mình, nếu tôi không có nơi lồng ngực Thánh Tâm tràn đầy lửa mến của Chúa Giêsu.

 

    Và Thánh Thể chính là nơi tôi gặp gỡ, đón nhận và kết hợp với Thánh Tâm Sống Động của Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh Thánh Giá. Nhờ sự kết hợp nhiệm mầu này, tôi sẽ có được tất cả tình yêu và ân sủng, niềm vui và hy vọng, bình an và khôn ngoan, ánh sáng và sức mạnh để đi trọn con đường Thánh Giá và trở nên chứng nhân cho Tin Mừng Sự Sống và Tình Yêu của Chúa Kitô.

 

    Khi chiêm ngắm thực tại thật lớn lao, thật bao la, thật cao sâu, thật tràn đầy, thật kỳ diệu của Tình Yêu Thiên Chúa được thể hiện nơi Thánh Tâm, Thánh Giá và Thánh Thể, tôi cảm thấy tất cả những ưu tư khác về cuộc sống và con người của mình trở nên bé nhỏ, tầm thường, vụn vặt. Tất cả những vấn nạn nơi con người và cuộc sống của tôi chỉ tìm được ý nghĩa và câu trả lời thích đáng khi được đặt trong liên hệ với thực tại của Tình Yêu Thiên Chúa. 

 

Tôi sung sướng biết bao khi nhận thấy cảm nghiệm thiết thân này của mình đã được trình bày một cách thật tuyệt vời nơi lời nguyện sau của Cha Nguyễn Công Đoan,SJ.:

    Từ Đối Diện Đến Hiệp Nhất
 Lạy Chúa Giêsu,
    Xin cho con thấy Chúa thật to,
    để mọi sự khác với con thành bé nhỏ.
    Xin cho con thấy Chúa thật bao la,
    để cả mặt đất, với con, cũng là chật hẹp.
    Xin cho con thấy Chúa thật cao sâu,
    để con dễ đón nhận nỗi đau như vực thẳm.
    Xin Chúa cho con đầy sức mạnh,
    để không một thất vọng nào chạm được tới con.
    Xin Chúa ngự trong con cho đầy ắp,
    để không trống khoảng nào dù là cho một thoáng ước mong.
    Xin Chúa cho con nên trầm lắng,
    để chỉ loan truyền Danh Thánh Chúa thôi.
    Xin Chúa ngự trong con cho sống động,
    để không phải là con mà là Chúa sống bên trong.

 

    Nguyện xin Chúa và Mẹ cho con luôn được chìm đắm trong Thánh Tâm, kết hợp với Thánh Giá và no thỏa nơi Thánh Thể. Cùng với Trái Tim Tinh Tuyết Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, con muốn yêu mến và đền tạ Thánh Tâm Thánh Thể Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh Thánh Giá, trong ngày hôm nay và suốt cả đời con. Amen.
        (Lễ Thánh Biển Đức July 11, 2001)

 

PS: “Tình huynh đệ đích thực, tình mu mủ thắm thiết, tình yu thương chân thành cốt ở điều này là thông truyền cho nhau những kho báu thiêng liêng” (Thánh Gioan Kim Khẩu). Bài viết này đ được đăng trên Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở mục “Trong Dịng Đời” trong số tháng 8 năm 2001. Nay xin gửi đến chia sẻ với quý độc giả Thanhlinh.net. HP (June 14th, 2021).