Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh tâm trìu mến - Trái Tim Giê-Su

Tác giả: 
Lm Xuân Hy Vọng

THÁNH TÂM TRÌU MẾN

 

Thánh Tâm Chúa GIê-su

Luôn mở rộng kêu mời

Dang cánh tay đáp lời

Đến tựa nương người ơi!

 

Thánh Tâm Chúa Giê-su

Tha thứ muôn lỗi lầm

Dù đời con thăng trầm

Ngài vẫn hằng đỡ nâng.

 

Thánh Tâm Chúa Giê-su

Ra đi tìm chiên lạc,

Con bàng hoàng ngơ ngác

Vác trên vai trở về.

 

Thánh Tâm Chúa Giê-su

Chịu khổ nạn nát tan

Không một chút thở than

Máu và Nước tuôn trào.

 

Thánh Tâm Chúa Giê-su

Dắt con vào tình mến

Ngàn dặm trường lênh đênh

Mãi chở che cạnh bên.

 

Thánh Tâm Chúa Giê-su

Dìu con đi từng bước

Chông gai dẫu phía trước

Loan truyền Ngài khoan nhân.

 

Lm. Xuân Hy Vọng

 

TRÁI TIM GIÊ-SU

 

Giê-su giáng trần

Mặc lấy xác thân

Con người hèn yếu

Sống trong thánh ân.

 

Giê-su vì con

Thánh Tâm nỉ non

Dẫn con quay về

Lòng Ngài sắt son.

 

Giê-su đau buồn

Từ nơi cạnh sườn

Giáo đồng đâm thấu

Nước và Máu tuôn.

 

Giê-su khao khát,

Con đây ngơ ngác

Nép mình bên Chúa.

Tình yêu dào dạt.

 

Giê-su kêu cầu:

Lạy Cha nhân hậu,

Xin thương tha thứ.

Vạn gánh u sầu.

 

Giê-su phó dâng

Nơi Cha thánh ân

Linh hồn, thân xác

Trọn đời ‘xin vâng’.

 

Lm. Xuân Hy Vọng