Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mừng Tết Văn Hóa Việt

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

MỪNG TẾT VĂN HÓA VIỆT
(Chúa Nhật III /B-Thường Niên)

 

Với văn hóa Cổ truyền của ngày Tết
Là cốt cách tuyệt đẹp của Dân ta
Ngày Xuân Mới tốt tươi của mọi nhà
“Cần bầu da mới , để đựng rượu mới”

Chúa Giêsu mời gọi ta tự hối
Bỏ đường củ đi vào đường trọn lành
Ngày Xuân mới cơ hội ta làm nhanh
Thực hành Lời “ tích cực ta đổi mới”

Tinh thần cổ truyền của Ngày Xuân Mới 
Cho Tin Mừng Lời Chúa giá trị lên
Để bảo toàn tình tiết đẹp ưu tiên
Với tâm tình Tạ Ơn Ngày Nguyên Đán

Hãy cho đi hầu đáp đền xứng đáng
Với chân thành chứ không phải xả giao
Đến với nhau thật chân tình mừng chào
Nguyện trong tâm ta thành thực đổi mới

Như Mùa Xuân muôn hoa màu tươi rói
Con đường mới theo giáo lý của Người
Lời Tin Mừng được rao giảng khắp nơi
Và rỏ ràng tạo thêm tình liên đới

Thể hiện tinh thần tương thân tương ái
Những truyền thống tốt nhất của Dân Nam
Ta hành xử trong năm mới cần làm
Đặng đổi mới và mạnh dạn xúc tiến

“ Thời kỳ mãn,Triều đại Ngài đã đến,
Hãy sám hối và Tin vào Tin Mừng..”
Bằng chịu khó với tâm huyết hiến dâng
Theo tiếng gọi và thành tâm theo Chúa

Ơn Cứu độ Chúa muốn ta cộng tác
Nên Ngài gọi các Đồ đệ theo Người
Vi Chúa muốn ta hợp tác khắp nơi
Theo chân Người góp phần ơn Cứu độ

Cao Trí Dũng