Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Album Khiết Tâm Mẹ - Dâng Hoa Đức Bà

Tác giả: 
NS Phạm Đức Huyến

Album Khiết Tâm Mẹ - Dâng Hoa Đức Bà

01.Trái Tim Hiền Mẫu Maria

https://www.youtube.com/watch?v=lWoPQ2Zx6Hk

 

 

02.Maria Xin Mẹ Xót Thương

https://www.youtube.com/watch?v=hWMz4YV75W0

 

 

03.Maria Mẹ Lòng Thương Xót

https://www.youtube.com/watch?v=2SbU0KiP9eE

 

 

04.Liên Ca Khúc Dâng Hoa Đức Bà

https://www.youtube.com/watch?v=zQjQFYglIm8

 

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=zQjQFYglIm8&t=759s

 

 

5.Dâng Mẹ

https://www.youtube.com/watch?v=3yQhC6kkuBg

 

 

6.Nén Hương Đoàn Con Dâng

https://www.youtube.com/watch?v=QQW7lUtHZW0

 

 

7.Bài Ca Dâng Mẹ

https://www.youtube.com/watch?v=bxZ6qm57QU8&t=87s

 

 

8.Lời Kinh Mân Côi

https://www.youtube.com/watch?v=2srTm8f6DYE

 

 

9.Tiến Hoa Năm Sắc

https://www.youtube.com/watch?v=yvaVimpVhQs

 

 

10.Hương Hoa Dâng Mẹ

https://www.youtube.com/watch?v=gNsK5UTEjSQ&t=100s

 

 

11.Maria Nữ Vương

https://www.youtube.com/watch?v=PSOFEth31To