Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

NHững Bài hát Chúa Ba Ngôi

Tác giả: 
Lê Hà

Lạy Chúa Ba Ngôi - Mai Thiên Vân

https://www.youtube.com/watch?v=VOfHnvGuRss

 

 

Chúa Ba Ngôi - Lê Hà

https://www.youtube.com/watch?v=7ixw4chm3qM&t=40s

 

 

Chúa Ba Ngôi - Lời ngô Đình Lượng, Nhạc Lê Hà

https://www.youtube.com/watch?v=VGsadkGpkHM

 

 

Chúa Ba Ngôi (Sáng tác: Lê Hà - Ngô Đình Lượng) - Mai Thiên Vân

https://www.youtube.com/watch?v=ZP-Bd2mdL4E