Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Album Trường Ca Thiên Chúa Ba Ngôi

Tác giả: 
NS Phạm Đức Huyến

Album Trường Ca Thiên Chúa Ba Ngôi

Đoạn I – Hợp Ca Mở Đầu: Lạy Chúa Trời Ba Ngôi

 https://www.youtube.com/watch?v=L2FEELBZUeE

 

 

Đoạn II – Tôn Vinh Chúa Cha

https://www.youtube.com/watch?v=6vLL38llysU

 

 

Đoạn III – Thánh Tâm Chúa Giêsu

https://www.youtube.com/watch?v=HVC_pmKChjs

 

 

Đoạn IV – Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu

https://www.youtube.com/watch?v=VTu6uk4gVw8

 

 

Đoạn V – Chúc Tụng Thần Khí Chúa 

https://www.youtube.com/watch?v=sh3WxlnyyZs

 

 

 Đoạn VI – Chúa Thánh Thần Ngự Đến

 https://www.youtube.com/watch?v=HaxEnLDCG-4

 

 

 Đoạn VII – Chung Khúc 1: Chúc Tụng Thiên Chúa

 https://www.youtube.com/watch?v=W5fn_qlksWQ

 

 

 Đoạn VIII – Chung Khúc 2: Chúa Ba Ngôi

 https://www.youtube.com/watch?v=PQ1euRgtkeg