Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chuỗi Kinh Mân Côi của Thánh Giu-se

Tác giả: 
Lm Phạm Quốc Hưng

Chuỗi Kinh Mân Côi của Thánh Giu-se

 

  1. Kinh Tin Kính + Ăn Năn Tội

Kinh Lạy Cha + Kinh Truyền Tin + Kinh Sáng Danh

 

  1.  Lời Nguyện Đức Mẹ Mân Côi (Pompeii):

Lạy Nữ Trinh Rất Thánh Mân Côi, xin ban cho chúng con ơn biết chiêm ngắm, sống và tỏa sáng khắp trần gian Mầu Nhiệm Chúa Giê-su Ki-tô, và ơn Hiệp Thông của Chúa Ba Ngôi. Lạy Nữ Trinh hằng lắng nghe, xin dạy chúng con biết cầu nguyện, đón nhận và suy niệm Lời Chúa. Lạy Nữ Vương luôn nguyện cầu, xin dạy chúng con biết tạ ơn và ngỡ ngàng trước sự kỳ diệu của những công trình của Thiên Chúa. Amen.

 

  1. Lời nguyện mở đầu:

Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, con thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Chuỗi Kinh  Mân Côi này để kính mến Thánh Tâm Chúa Giêsu Ki-tô, Ngôi Lời Nhập Thể, chịu đau khổ, chịu chết, sống lại, lên trời, ban Thánh Thần xuống để hướng dẫn Hội Thánh, và sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết; để xin ơn hối cải cho những người tội lỗi, và để đền tạ vì những tội lỗi đã xúc phạm đến Khiết Tâm Tân Khổ Mẹ Maria Đồng Công.

 

4.Ba Lời Nguyện Thiên Thần Hòa Bình dạy ở Fatima:

“Lạy Chúa Ba Ngôi-Cha, Con và Thánh Thần- Chí Thánh, con sấp mình thẳm sâu thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình, Máu, Linh Hồn và Thần Tính rất châu báu Chúa Giêsu Kitô, hiện diện trong các Nhà Tạm trên thế giới, để đền tạ vì những sự lăng mạ, phạm thánh và dửng dưng mà Người đã bị xúc phạm. // Vì công nghiệp vô cùng của Trái Tim Rất Thánh Người và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, con khẩn nài Chúa ban ơn hối cải cho những tội nhân khốn khổ.” 

“Lạy Chúa con, con tin kính, con thờ lạy, con trông cậy và con kính mến Chúa. // Con xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính, không thờ lạy, không trông cậy và không kính mến Chúa.” (3 lần)

“Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, con thờ lạy Chúa! Lạy Chúa con, lạy Chúa con, con kính mến Chúa trong Bí Tích Cực Trọng.” 

 

4.Lời xướng nguyện trước mỗi mầu nhiệm: Thứ nhất thì ngắm…

5. Kinh Lạy Cha + lời tung hô: Lạy Trinh Nữ Chí Thánh xin nhận lời con ca tụng Mẹ. // Xin ban cho con đủ sức để chiến thắng kẻ thù của Mẹ.

6. Mười Kinh Kính Mừng

7. Kinh Sáng Danh + lời tung hô: Mẹ Maria Đồng Trinh, Mẹ hãy hỉ hoan. // Muôn đời hỉ hoan, hoan hỉ luôn mãi.

 

8. Lời Nguyện Fatima: Lạy Chúa Giê-su xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa Thương Xót hơn + Kinh Thờ Lạy: Lạy Chúa Giêsu ngự thật (nơi đây) trong Bí Tích Thánh Thể. Cùng với Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse, con yêu mến Chúa, con thờ lạy Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu độ trần gian. // Xin cho con được yêu mến Chúa như Mẹ Maria đã yêu mến Chúa, và yêu mến Mẹ như Chúa đã yêu mến Mẹ. Lại cho con ơn cảm hóa người đời biết thiết tha yêu mến Chúa và Mẹ, nhờ sức mạnh của Thánh Thần. Amen. 

 

9. Kinh Kính Mừng Maria-Chúa Ba Ngôi (sau 50 Kinh):

Kính mừng Maria, Con Đức Chúa Cha. Kính mừng Maria, Mẹ Đức Chúa Con. Kính Mừng Maria, Bạn Chúa Chúa Thánh Thần. Kính mừng Maria, Đền Thờ Chúa Ba Ngôi Cực Thánh. Kính mừng Maria, Bà Chủ con, Thiện Hảo của con, Chí Thiết của con, Nữ Vương lòng con, Hiền Mẫu con, Nguồn Sống con, Sự Ngọt Ngào của con, Hy Vọng yêu quý của con; hơn nữa, là Trái Tim con, là Linh Hồn con: toàn thân con thuộc về Mẹ, mọi sự của con là của Mẹ.

 

Ôi Trinh Nữ có khác hơn mọi loài! Linh hồn Mẹ hãy ở trong con để ngợi khen Chúa. Tâm trí Mẹ hãy ở trong con để vui mừng trong Chúa. Lạy Trinh Mẫu Chí Trung, xin Mẹ đặt mình vào trái tim con làm ấn tín, để con luôn luôn trong Mẹ, nhờ Mẹ trung thành với Chúa. Ôi, Mẹ Từ Bi, xin nhận con vào sổ những kẻ Mẹ yêu, Mẹ dạy, Mẹ dẫn, Mẹ nuôi dưỡng, Mẹ phù hộ như con Mẹ. Xin Mẹ làm cho con, vì yêu mến Mẹ mà rẻ rúng mọi sự an ủi ở đời, mà chăm chỉ hăm hở những sự vui vẻ trên Trời, để Chúa Thánh Thần-Bạn Chí Tín của Mẹ và Mẹ-Bạn Chí Trung của Người, làm Chúa Giê-su-Con Mẹ-thành hình trong con, để vinh danh Chúa Cha. Amen.

 

10. Kinh Hãy Nhớ +

11. Kinh Lạy Nữ Vương

 

12. Kinh Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria Mẹ Chúa Trời* và là Nữ Vương các Thiên Thần cùng cả loài người ta*. Chúng con cảm tạ Chúa Ba Ngôi cực thánh* rất đáng thờ phượng cung kính* đã ban cho Mẹ những ơn riêng vinh hiển*. Chúng con tin hết thảy các điều Hội Thánh dạy tin về những sự cao sang quyền phép lòng lành và nhân đức của Mẹ.* Nhất là chúng con tin kính Mẹ từ thuở đầu thai chẳng hề mắc tội tổ tông.* Mẹ chịu thai cùng sinh dưỡng Chúa Giêsu mà còn trọn đời đồng trinh sạch sẽ* Mẹ là đấng rất thánh thiện vượt trên cả loài người, vì Mẹ đầy dẫy mọi ơn và hằng trung tín dùng ơn nghĩa Chúa* Mẹ đã đáng gọi là Đấng Đồng Công cứu chuộc loài người,* vì Mẹ đã thông phần trong việc cứu thế* Mẹ là Đấng giữ kho và là cửa Thiên Đàng,* vì Mẹ đứng ban phát mọi ơn Chúa* sau hết* Mẹ được phong làm Nữ Vương Trời Đất,* Mẹ là Hoàng Hậu,* là Nữ Vương các Thiên Thần cũng cả loài người ta nữa.

 

Chúng con ái mộ cao rao Mẹ là Đấng Toàn Năng,* bởi lời Mẹ xin cùng Chúa,* và Mẹ chỉ dùng quyền phép ấy để cứu linh hồn người ta,* cùng yên ủi kẻ âu lo khốn khó* vì Mẹ hằng cứu giúp mọi kẻ kêu xin Mẹ,* và nhiều khi Mẹ cũng tiếp cứu những kẻ chưa kêu đến Mẹ nữa.

 

Lạy Mẹ thông ơn Thiên Chúa* Đấng bầu chữa kẻ có tội và phù hộ các giáo hữu* xin Mẹ đoái nhận lời khiêm nhường chúng con dâng lên cảm tạ Mẹ* vì muôn ơn lành Mẹ đã xin cho cả Hội Thánh cùng các giáo hữu.* Chúng con xin dâng trót lòng chúng con để cảm tạ Mẹ vì hết mọi ơn Mẹ ban.

 

Lạy Nữ Vương cùng là Mẹ hay thương xót,* xin Mẹ thứ tha những điều chúng con bội bạc cùng Mẹ.*

 

Chúng con cam đoan từ nay nhờ ơn Chúa giúp,* chúng con sẽ hết sức tôn kính yêu mến và bắt chước Mẹ hơn trước. Lạy Mẹ rất tốt lành êm ái,* xin Mẹ thứ tha các lời nói hoặc chữ viết xúc phạm đến Mẹ.

 

Xin Mẹ thứ tha những tội bất kính tượng ảnh thánh Mẹ,* xin Mẹ thứ tha những điều xỉ nhục, bội bạc làm cho Trái Tim Mẹ phải đau đớn.* Xin Mẹ thứ tha cho những kẻ dâng mình cho Mẹ cách riêng,* đã cả lòng bất trung cùng ơn nghĩa Chúa.

 

Chớ gì chúng con được hợp cùng các Thiên Thần,* các Thánh* và các kẻ lành hằng ngợi khen Mẹ trên trời dưới đất* mà đền tạ những tội gớm ghê ấy cho cân xứng.

 

Xin Mẹ đoái thương chứng nhận chúng con mến Mẹ* xin Mẹ hãy tỏ ra Mẹ là Mẹ thật chúng con,* và làm cho chúng con đáng gọi và được nên con thật của Mẹ. Amen.

 

Hát: Mẹ Maria (Tâm Bảo)

ĐK: Mẹ Maria, Mẹ Maria, Mẹ Maria hiển vinh. Tuyệt đối khiêm nhường, lửa mến phi thường. Thương con lòng Mẹ ước ao. Mẹ Maria, Mẹ Maria, Mẹ Maria hiển vinh. Trinh khiết vẹn tuyền, không mắc tội truyền. Trái tim Mẹ đáng mến yêu.

PK1. Đây xác hồn của con. Nguyện xin Mẹ hãy trông coi. Con hết tình nỉ non. Đường Mẹ con quyết theo đòi.

PK2. Đây Giáo Hội thân yêu. Và cả thế giới phân vân. Nghe những lời cao siêu, của Mẹ hiện xuống bao lần.

PK3. Xin Đức Mẹ khoan nhân. Phù hộ con sống hiên ngang. Giữa cõi đời gian truân. Ngày sau hưởng phúc Thiên Đàng.

 

Lm. JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR hoàn chỉnh 5:13pm Lễ Chúa Thánh Thần 23/5/2021