Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Album Maria Suối Hồng Ân

Tác giả: 
NS Phạm Đức Huyến

Album Maria Suối Hồng Ân

Phạm Đức Huyến

 

01.Maria Suối Hồng Ân – Cđ. Hương Kinh

https://www.youtube.com/watch?v=EPAdNmZlqXo

 

 

02.Maria Hiệp Dâng Hy Lễ - Bạch Yến

https://www.youtube.com/watch?v=WDkkNKUPmIA

 

 

03.Bài Ca Dâng Mẹ - Cđ. Hương Kinh

https://www.youtube.com/watch?v=bxZ6qm57QU8

 

 

04.Công Ơn Cha Mẹ - Diệu Hiền

https://www.youtube.com/watch?v=5qjgAf3XBHg

05.Tiến Hoa Năm Sắc – Cđ. Hương Kinh

https://www.youtube.com/watch?v=yvaVimpVhQs

 

 

06.Chuỗi Ngọc Vàng Kinh – Kim Cúc + Cđ. Hương Kinh

https://www.youtube.com/watch?v=t4voVGq0rGc

 

 

07.Hương Hoa Dâng Mẹ - Cđ. Hương Kinh

https://www.youtube.com/watch?v=gNsK5UTEjSQ

 

 

08.Kính Chào Mẹ La Vang – Kim Cúc

https://www.youtube.com/watch?v=_MyonvEI7LM&ab_channel=UyenNguyen

 

 

09.Nén Hương Đoàn Con Dâng – Cđ. Hương Kinh

https://www.youtube.com/watch?v=QQW7lUtHZW0

 

 

10.Maria Mẹ Tà Pao – Thanh Hoài

https://www.youtube.com/watch?v=SP-67pcV238